Utrop for fem år siden: Hver femte fange ikke norsk statsborger

Av 3100 innsatte som til enhver tid sitter i norske fengsler, er nærmere én av fem uten norsk statsborgerskap, viser tall Aftenposten har innhentet fra Justisdepartementet.

Denne gruppen dominerer særlig i narkotikasaker, med en fjerdedel av sakene. Hittil i år har personer fra 98 ulike land sittet i fengsel i Norge, skriver avisa.

Fra januar til september i år har nesten 1000 personer med utenlandsk statsborgerskap vært innom et norsk fengsel. Andelen irakere er størst, med 85 innsatte, fulgt av Polen (80), Litauen (64), Somalia (55) og Sverige (45).

Antall innsatte innvandrere med norsk statsborgerskap er det ikke noe godt tallmateriale på.