Kvinner får jobb gjennom venner

Utfordringene innvandrerkvinnene møter på når de skal inn i det norske arbeidsmarkedet  knytter seg til språkbarrierer, problemer med å få godkjent utenlandsk utdanning,  manglende og eller irrelevant arbeidserfaring, mangel på sosiale nettverk og diskriminering. Men barrierene er svært forskjellig i de ulike gruppene av innvandrerkvinner
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
Det er vanskelig for innvandrerkvinner å finne jobb. Men det hjelper å ha mange kontakter. 

– Jeg er glad for at jeg har bachelor i reiseliv og ledelse, men jeg er ikke noe spesielt glad for at jeg studerte reiseliv egentlig, sier Fanta Bintou Lama.

Lama trodde lenge det var reiseliv hun ville studere. Da hun gikk på skole, var un flink i språk og geografi. Det å lære flere språk og ha venner fra flere land fristet Lama til å studere reiseliv.

– Alt dette fikk meg til å tro at det var det beste jeg kunne studere, sier hun.

Kvinner som kjenner mange, får lettere jobb.
Foto : Flickr

Både menn og kvinner får lettere jobb om de har tatt utdanningen i Norge.

Med utdannelse i reiseliv kan hun jobbe på hotell eller restaurant eller i reisebyrå. Lama jobber i dag på et vekslingskontor i Oslo. Hun vet at hun vil jobbe med mennesker, men hun synes det er vanskeligere å få seg jobb nå enn tidligere.

 – Det er klart nettverket er viktig i dag. De fleste vennene mine har fått jobb gjennom noen de kjenner, sier Lama.

Vanskelig
Ifølge en SSB-rapport er det spesielt afghanske, irakiske og somaliske kvinner som jobber lite. Men chilenske, filippinske og polske kvinner har ofte jobb.

– Det er store forskjeller mellom innvandrerne, sier Idunn Brekke, som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Hun tror at det er flere grunner til at det er vanskelig for innvandrerkvinner å finne jobb. Hun nevner spesielt språk. Det kan også være vanskelig for innvandrere å få godkjent utdanningen sin fra utlandet. Andre har ikke arbeidserfaring som passer, eller de kjenner ikke så mange i Norge. Det er også et problem med diskriminering.

Forskjellige grunner
Forskning viser at det er flere ting som betyr noe for hvor lett det er å finne jobb. Brekke sier at det er viktig hvor lenge du har bodd i Norge, hvor du kommer fra, hvorfor du kom til Norge og hvor mye utdanning du har.

– Både menn og kvinner får lettere jobb om de har tatt utdanningen i Norge. Men vi vet også at innvandrere med høyere utdanning fra Norge bruker lenger tid på å komme i jobb enn etnisk norske, sier Brekke.

Flere i jobb
Torhild Hallre jobber i NHO Oslo og Akershus. Hun er prosjektleder for Global Future-programmet. Hun vil gjerne at flere innvandrerkvinner skal få jobb. NHO jobber med å rekruttere flerkulturelle ledere. NHO har laget programmet Global Future for å vise norske sjefer hvor mange flinke innvandrere som bor i Norge.

Typiske yrker
– Det er fortsatt forskjell på typiske kvinneyrker og typiske mannsyrker. Men det er forskjell på mann og kvinne fra naturen sin side, og det må vi akseptere. Selv om mennene styrer mye, blir det stadig flere kvinner på universitetene. Kunnskap makt, sier Dilek Ayhan, daglig leder for stiftelsen Alarga. Alarga jobber med å lære norske firmaer hvordan folk fra forskjellige land kan samarbeide. Når firmaene lærer å forstå ulike kulturer, kan de ble mer effektive og konkurrere bedre med utenlandske firmaer, mener Ayhan.

Spørsmål til teksten:

1. Hva studerte Fanta Bintou Lama?

2. Hvor jobber Idunn Brekke?

3. Hva heter prosjeket som Torhild Hallre leder?

Svar:

1. Hun studerte reiseliv.

2. Hun jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

3. Programmet heter Global Future.