Redd for å bli stemplet som gal

Tabu: Når vi sliter med tunge følelser, sitter det ofte langt inne å dele det med andre

Mange innser ikke at de har psykiske problemer og svært få ønsker å få hjelp med sine problemer. Vår viktigste utfordring å forstå at psykiske sykdommer er akkurat som andre sykdommer. Har man brukket armen sin, er det en selvfølge at man oppsøker lege. Det er viktig å forstå at man også skal oppsøke lege hvis man lider av psykiske problemer.

Det er viktig at alle som sliter med sin mentale helse får muligheten og hjelpen til å lege sår som ikke kan dekkes over med plaster eller gips.

Gamle fordommer

Fra gammelt av har det alltid vært en viss anstrengthet til psykisk sykdom. Vi tenker med en gang på de mest ekstreme tilfellene, der personer har vært farlige for seg og for andre. Metodene som har blitt brukt for å kurere sinnssykdom har vært brutale, som lobotomering og elektrisk støt. Folk hadde tidligere lite kunnskap om mentale lidelser og jeg kan forstå at det ble møtt med frykt og skepsis.


Kunnskapsløshet
Mange fra min kultur kan til og med finne på å kalle en psykisk syk besatt av ånder. Det er resultatet av uvitenhet, og gir en enkel forklaring på noe de ikke forstår.
“Løsningen” mange tyr til er noe som kan ligne på en kristen eksorsisme. Man tilkaller en imam som skal kurere personen. Men det personen trenger er profesjonell hjelp.
Hvordan reagerer vi når en vi kjenner blir mentalt syk? Årsaken kan være så mangt. Lytt til personen om de trenger å snakke, vis tålmodighet og gi dem støtte.

Vi har heldigvis kommet videre i forskningen og tar i bruk andre metoder.

Mange fra min kultur kan til og med finne på å kalle en psykisk syk besatt av ånder.

Den mentale helsen er noe vi gjerne holder for oss selv. Men vi er i dag alle bevisst på at vi har en mental helse og fysisk helse. Det er viktig at vi tar vare på begge deler. Rådet for psykisk helse informerer om at over halvparten av befolkningen i Norge får en psykisk lidelse i løpet av livet. Men at det ikke er alltid du trenger profesjonell behandling. De som er utsatt bør få den hjelpen de trenger uten å bli hengt ut som syke eller svake.

Migrasjonshelse

Min egen erfaring er at det er en sammenheng mellom migrasjon og mental helse. Det er en utfordring for helsevesenet og forskere, som bør ta tak i dette. De som har migrert, bør også bli mer bevisst på hva migrasjonsprosessen gjør med sinnet.

Det har for meg en stund vært kjent at vi det er tabu å bli psykisk syk, nesten uglesett. Årsaken til det er at vi ofte skal vise at vi har det så bra hele tiden og problemer snakker vi ikke åpent om. Det er vitkig å lufte tanker, da forstår man at mange kanskje sliter med samme problemer. Men man velger selvfølgelig hvem man er fortrolig med. Åpenhet er viktig for å bryte ned tabuer, det skal være lov å å kunne fortelle om psykisk sykdom uten at noen synes du er svak, upålitelig eller nesten gal, fordi du har opplevd å bli følelsesmessig nedbrutt.
Vi er mennesker med følelser, og enhver med noe mellom ørene vet at ikke alle dager er like, vi har både gode dager og tunge dager. Og hvis det ikke går fremover, er det lov å be om hjelp uten å bli sett ned på.