Vikar-fella

Utsatt: I 2008 kom flere avsløringer av kritikkverdige arbeidsforhold i bygningsbransjen, nå er det helsesektoren som har kommet i søkelyset
Foto: Flickr
Brudd på arbeidsmiljøloven er som doping i idretten. Du stiller med urettferdige og uetiske fordeler, men dessverre blir altfor få tatt og straffet for denne useriøsiteten i arbeidslivet, skriver innsenderen.
Ulf-Terje N. Eliassen, ungdomssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund
Latest posts by Ulf-Terje N. Eliassen, ungdomssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund (see all)

Adecco har den siste tiden fått mye oppmerksomhet for omfattende brudd på arbeidsmiljøloven. At enkelte arbeidsgivere tidvis bryter loven ubevisst, er en ting, men slik Adecco har drevet, tyder det rett og slett på utnytting av mennesker satt i system. Men dette er nok bare toppen av isfjellet og gjelder dessverre ikke bare Adecco. Jeg har som tillitsvalgt og via fagforeningsarbeid gjennom en del år sett flere tilfeller av grov utnyttelse av ansatte.

Skjev konkurranse

Slik det av og til ser ut, så eksisterer ikke arbeidsmiljøloven for en god del bedrifter. De overser den med viten og vilje, for de regner med det er enklere med tilgivelse enn tillatelse. Useriøse bedrifter er en skam for norsk næringsliv, de utnytter mennesker som om de var maskiner og undergraver muligheten til å drive seriøst, ved å konkurrere mot seriøse bedrifter på vilkår som er langt under tariff. Det er som doping i idretten, du stiller med urettferdige og uetiske fordeler, men dessverre blir altfor få tatt og straffet for denne useriøsiteten i arbeidslivet.

Si ifra
Den utstrakte bruken av midlertidige ansatte, doble vakter uten overtid, lite og ingen pauser, stort forbruk av deltidsstillinger istedenfor heltidsstillinger viser at vi ennå har et stykke å gå før regelverket blir fulgt. Det er viktig at en som arbeidstaker sier ifra når slike lovverk blir brutt. Enten som medlem av en fagorganisasjon eller til Arbeidstilsynet.

For å oppklare et par punkter som i det siste har blitt brutt:

Vi har høyrepartier som står klare til å svekke arbeidsmiljøloven.

Utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og bruk av vikarbyråer. Arbeidsmiljøloven sier klart at du skal ansettes fast. Kun unntaksvis kan en ansettes midlertidig og i vikariat.

600 timer overtid i løpet av ett år. Du har kun lov å jobbe 200 timer i løpet av ett år. Kan søkes om godkjenning ved bedrifter med tariffavtale inntil 300 timer. Unntaksvis 200 timer pr 26 uke.

Doble og tre doble vakter. Alminnelig arbeidstid er 9 timer i løpet av en dag og 40 timers uke. For å få ei godkjenning på utvidet gjennomsnitsberegning må det foreligge tariffavtale. Samlet arbeidstid (med overtid) skal ikke overstige 13 timer i løpet av en periode på 24 timer.

Et mangfold av deltidsstillinger og lite eller ingen heltidsstillinger. Deltidsansatte har fortrinnsrett til å få sin stilling utvidet fremfor ny ansettelser i bedriften, så fremst en er kvalifisert for arbeidet.

Mangelfullt regelverk

Dessverre er dette bare noen brudd. Og problemet er at alt for få blir avdekket, og mange arbeidstakere er kanskje redd for å reise søksmål mot bedriften fordi de allerede er i en sårbar og vanskelig arbeidssituasjon. Slik regelverket er i dag, kan heller ikke fagforeningene reise kollektivt søksmål, men kun enkeltsaker via arbeidstakerne selv. Dette er et problem for å få ryddet skikkelig opp i det useriøse arbeidsliv.

Og som en siste ting, og som er ennå mer skummelt. Vi har høyrepartier som står klare til å svekke arbeidsmiljøloven, utvide bruk av midlertidige ansettelser og lengre arbeidsdager før overtid slår inn. De har gjort det før og vil gjøre det igjen dersom de kommer til makta, både lokalt og sentralt. Jeg håper derfor at vi nå bretter opp ermene, at både arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene sammen med myndighetene tar tak for å få bukt med dette utysket som ikke har livets rett i norsk arbeidsliv.