Kvinne, bland deg!

Jeg drømmer om en dag da muslimske kvinner kan tolke islam på en måte som er kvinnevennlig. Etter min mening bør kvinner pirke og blande seg i alt som kan smake av kvinneundertrykking. Hvem vet, kanskje det hele ender med at mannfolk må gå med hijab?

Kvinneundertrykking assosieres ofte med islam. Hvordan kan en finne ut om religionen undertrykker? Det aller beste ville være om sterke kvinnelige muslimer talte kvinners sak i islam. Tiden er inne for å se på de religiøse tekstene fra et kvinneperspektiv.

Mulighetene for endring er uendelige, og kvinner kan starte omveltningen på egenhånd.

Kvinnekonvensjon
I Pakistan har vi allerede flere modige stemmer. Asma Jahangir er en velkjent jurist og kvinneforkjemper. Den pakistanske juristen Shaheen Sardar Ali, som fikk gjennomført undertegnelse av FNs kvinnekonvensjon i Pakistan i 1995, er et annet eksempel. Konvensjonen møtte motstand i landet. Argumentet var at den gikk på tvers av sharia. Men Kvinnekonvensjonen er faktisk ikke uforenelig med islamsk lov, ifølge Ali. Hun har forsket på forholdet mellom internasjonale kvinnerettigheter og islam.
Men islamsk lov er komplisert, den består av både Koranen og hadith (profeten Muhammeds ord). Det er dessuten mulig å tolke islamsk lov på ulike måter. For eksempel står det i Koranen at både menn og kvinner skal dekke seg til og opptre sømmelig. Men hijab er det kun kvinner som ifører seg. 
En må være sterk for å tåle den motstanden som alltid kommer når kvinnerettighetssaker og islam diskuteres. Om du mener noe om kvinners rett til å bestemme over sin seksualitet, kan mange reagere. På den annen side er mulighetene for endring uendelige, og kvinner kan starte omveltningen på egenhånd. 
Problemet er at i det øyeblikk islam brukes som argument, tier folket. De bøyer seg for presteskapet. Nøkkelen er å tilegne seg det rette verktøyet, kunnskap om hva som faktisk står i Koranen. 

Kamp i alle samfunn
I alle samfunn, til alle tider, har visse oppgaver og atferdsmønstre vært knyttet til enten menn eller kvinner. Dermed har menn tilsynelatende hatt gode grunner til å ekskludere kvinner fra visse aktiviteter, særlig det som har med makt og politikk å gjøre. Så kvinnekampen angår ikke bare muslimske kvinner, men kvinner overalt i verden. Selv i Norge er noe så enkelt som å få likelønn fortsatt ikke oppfylt. Her bør det skje noe snarest.

Kvinner er ofre i mange tilfeller, i krig er de utsatt. Begrepet femicide er blitt brukt av feminister for å sette fokus på hvordan kvinner er utsatt og blir drept i krig. Kvinner er mest utsatt for menneskehandel og bærer de største byrdene. En tenker kanskje hvordan skal man kunne påvirke noe av dette? Det finnes muligheter, selv om man ikke hjelper direkte.

Mennene har systematisk vært overordnet kvinner både i den offentlige og private rom, og det gjelder ikke bare samfunn der muslimer er i flertall. Vi kvinner bør bli mer aktive og utfordre gamle myter om at kvinner ikke kan. Det vil gagne oss mye mer enn vi tror.