Oase for fattige og aids-syke

0
Vold og kriminalitet er blant resultatene av fattigdommen og hiv-epidemien i Sør-Afrika. Ved Emily Jordan House gjør frivillige en innsats for å bekjempe fattigdommen og dens verste konsekvenser.

Osama i Obama, stammeledere og arrangert ekteskap

0
På slutten av april samlet en usedvanlig stor mengde europeiske konger, dronninger, prinser, prinsesser, hertug og hertuginner seg i London. Folk med slike posisjoner i Afrika eller Asia betegnes i Europa som stammeledere eller klanledere.

Ønsker muslimske skoler med statlig tilsyn

0
Det finnes flere hundre koranskoler i Norge, men ingen av dem er underlagt opplæringsloven. Et bedre alternativ er offentlig godkjente og kontrollerte muslimske privatskoler. Det mener leder i organisasjonen Mødre for muslimsk grunnskole Rawafid Shahad.

Norges-quiz

0
1. Hvem er Doktor Dyregod? 2. Trond Viggo Torgersen er lege. Hva er han berømt for? 3. Per Fuggeli er lege og har skrevet mange populære...

Asylsøker

0
som asylsøker har man alltid mange forventninger til at livet forandres umiddelbart at ting som var vanskelig plutselig kan bli enkle men så blir...

Norske skoler for dårlige for innvandrerbarn

Norske innvandrerbarn er blant dem som presterer dårligst i matematikk og lesing sammenlignet med innvandrerelever i øvrige OECD-land.

Generøse velferdsordninger i Norge

0
La oss kalle henne ”Fatima”. En ung mor med fire barn som bor på Grønland sammen med mannen. Hun er født og oppvokst i...

Nei til private religiøse skoler

0
I Oslo bystyre stemte Ap, SV og FrP mot muslimske skoler, og mener dermed at kristne skoler fortsatt kan tillates, men ikke muslimske. Dette er diskriminering.

Innvandring truer ikke velferden

0
Brochmann-utvalgets rapport «Velferd og migrasjon», også kjent som NOU 2011:7, har oppnådd noe som er få offentlige utredninger forunt. Den har skapt debatt. Engasjement. Steile fronter.

Hva er en ektepakt?

0
Aisha skal gifte seg og har hørt om ektepakt. Hun vil gjerne vite hva en ektepakt er og om hun trenger det i ekteskapet.