Oase for fattige og aids-syke

0
Vold og kriminalitet er blant resultatene av fattigdommen og hiv-epidemien i Sør-Afrika. Ved Emily Jordan House gjør frivillige en innsats for å bekjempe fattigdommen og dens verste konsekvenser.

Osama i Obama, stammeledere og arrangert ekteskap

0
På slutten av april samlet en usedvanlig stor mengde europeiske konger, dronninger, prinser, prinsesser, hertug og hertuginner seg i London. Folk med slike posisjoner i Afrika eller Asia betegnes i Europa som stammeledere eller klanledere.

Ønsker muslimske skoler med statlig tilsyn

0
Det finnes flere hundre koranskoler i Norge, men ingen av dem er underlagt opplæringsloven. Et bedre alternativ er offentlig godkjente og kontrollerte muslimske privatskoler. Det mener leder i organisasjonen Mødre for muslimsk grunnskole Rawafid Shahad.

Norges-quiz

0
1. Hvem er Doktor Dyregod...

Asylsøker

0
som asylsøker har man al...

Norske skoler for dårlige for innvandrerbarn

Norske innvandrerbarn er blant dem som presterer dårligst i matematikk og lesing sammenlignet med innvandrerelever i øvrige OECD-land.

Generøse velferdsordninger i Norge

0
La oss kalle henne &rdquo...

Nei til private religiøse skoler

0
I Oslo bystyre stemte Ap, SV og FrP mot muslimske skoler, og mener dermed at kristne skoler fortsatt kan tillates, men ikke muslimske. Dette er diskriminering.

Innvandring truer ikke velferden

0
Brochmann-utvalgets rapport «Velferd og migrasjon», også kjent som NOU 2011:7, har oppnådd noe som er få offentlige utredninger forunt. Den har skapt debatt. Engasjement. Steile fronter.

Hva er en ektepakt?

0
Aisha skal gifte seg og har hørt om ektepakt. Hun vil gjerne vite hva en ektepakt er og om hun trenger det i ekteskapet.