Hva er en ektepakt?

Du kan miste alt du har hvis du skiller deg og ikke har ektepakt
JURK
Latest posts by JURK (see all)

En ektepakt er en avtale mellom kone og mann. Den sier hvem som eier hva. Hvis mann og kone velger å skille seg, skal de dele tingene likt mellom seg. Det er hovedregelen i Norge. Men de to kan også lage en annen avtale. En slik avtale kaller vi en ektepakt. Ektepakten er frivillig.

I ektepakten blir mannen og kona enige om hvordan de skal dele tingene, hvis de senere velger å gå fra hverandre.

Regler
Det er regler for hvordan en ektepakt skal være:
1. Den må være skriftlig, altså skrevet ned på papir.
2. Kona og mannen må skrive under. Det betyr at de har godkjent det som står i ektepakten.
3. Det må være to vitner. Begge skal være 18 år eller eldre. Vitnene skal passe på at kona og mannen er enige og at de underskriver frivillig. Vitnene trenger ikke vite hva som står i ektepakten. Vitnene må være godkjent av både mannen og kona.

Det er lurt å lage en ektepakt hvis du eller mannen din eier veldig mye.

Alt dette må du gjøre for at ektepakten skal gjelde. Folk bruker ofte ektepakt når de skal gi store og dyre gaver til hverandre. Hvis du får en bil i gave fra mannen din, bør dere skrive en ektepakt om dette. Hvis dere ikke gjør det, kan det hende at du må dele bilen med ham selv om det er gave, hvis dere går fra hverandre.

Store gaver
Det er også lurt å avtale en ektepakt hvis du eller mannen din eier veldig mye før dere gifter dere. Dere kan avtale at dere eier alt likt, selv om mannen eide tingene før dere giftet dere.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) på telefon 22 84 29 50 eller Juss-Buss på telefon 22 84 29 00.
 
Med vennlig hilsen
 
Irsa Fatima Iqbal,
Juridisk rådgivning for kvinner