Norsk-irakisk samarbeid mot tvangsekteskap

 
Norske myndigheter finansierer flere kvinnerettede prosjekter for å bekjempe vold mot kvinner og barn i Irak.
0Shares
I april var om lag 30 representanter fra ulike kvinneorganisasjoner samlet i Erbil i det kurdiske selvstyreområdet i Irak.

Målgruppen for prosjektene og tiltakene som støttes av norske myndigheter er både irakiske kvinner bosatt i Irak og norske statsborgere/personer med oppholdstillatelse i Norge som er utsatt for trusler, vold og tvang mens de befinner seg i Irak.

Økt vold som følge av krig
Bistanden fra Norge er først og fremst rettet mot å komme kvinner i Irak til gode.
Vold i nære relasjoner, såkalt “genderbased violence”, som inkluderer tvangsekteskap, tidlig ekteskap og æreskriminalitet, er et stort samfunnsproblem i Irak. Dette skyldes ikke bare patriarkalske tradisjoner og kvinnens underordnede stilling i samfunnet.
Flere av organisasjonene peker på at krig, lovløshet, økning av generell vold og sammenbrudd i de sosiale strukturer også har bidratt til en økning av volden i de nære relasjonene.
– For å bekjempe tvangsekteskap og bidra til endring og utvikling må vi jobbe på flere fronter samtidig. Håndteringen av enkeltsaker/konsulære saker som involverer norsk-irakiske kvinner og barn må ses i sammenheng med støtten til organisasjoner som jobber for å bedre kvinnens stilling og situasjon her i Irak, sier Runa Myrvold, integreringsrådgiver fra IMDi ved Norges ambassaden i Jordan.