Osama i Obama, stammeledere og arrangert ekteskap

På slutten av april samlet en usedvanlig stor mengde europeiske konger, dronninger, prinser, prinsesser, hertug og hertuginner seg i London. Folk med slike posisjoner i Afrika eller Asia betegnes i Europa som stammeledere eller klanledere. Men i Europa er det altså slik at de som får posisjoner og status i arv betegnes som konger og dronninger, prinser og prinsesser.
 
I alle fall var europeiske stamme- og klanledere samlet i anledningen prinsebryllupet for den fremtidige tronarvingen i Storbritannia. Arrangert ekteskap ble behørig feiret med majestetisk pomp og prakt med århundrers stamme- og religiøse tradisjoner i Europa. Regningen på flere hundre millioner kroner ble betalt av midler fra dronningen, prinsen og ikke minst av skattebetalerne. Uvettig bruk av penger til prinsebryllup i et land som sliter økonomisk og hvor folket blir stadige fattige. 
 
I Norge er også nasjonens overhode en konge som har arvet posisjonen, og er i slekt med stammeledere i andre europeiske land. I fremtiden vil sønnen hans arve tronen kun fordi han er sønnen til sin far. 
 
Det beste er fortsatt konge
Hvor sterk posisjon og status stammelederen i Norge har, viste seg i anledning utdeling av krigskors og arrangementet på 8.mai. Den folkevalgte statsministeren i Norge ble massivt kritisert i media nettopp for ikke å la stammelederen dele ut krigsmedaljene slik tradisjonen har vært. Det er kongen som representer nasjonen, må vite. Statsministeren måtte da legge seg flat for konge(riket) og krype til korset for ikke å ha respekt for kongen og stammetradisjonen.
 
Krigskorset med sverd er Norges høyest rangerte stridsdekorasjon og medaljen tildeles for å hedre personlig tapperhet eller fremragende ledelse i kamp eller kamplignende situasjon. 8.mai har til nå vært kjent som nasjonens freds- og frigjøringsdag. Det er merkelig at Norge skal markere fredsdagen med å dele ut krigsmedaljer. I dag kriger Norge i andre land og opptrer mer som okkupasjonsmakt. Hverken Afghanistan eller Irak har truet eller angrepet Norge eller NATO, og hvorfor F16 til Libya?
 
Norge deltar i bombingen av Libya fordi FNs sikkerhetsråd vedtok å beskytte sivilbefolkningen fra diktatorens vold mot egen befolkningen. Det var særlig NATO-landene som ville ta i bruk våpenmakt, mens både Den arabiske liga og Den afrikanske union ville løse konflikten med dialog. NATO er krigshissig, og gått fra å være forsvarsallianse til å opptre stadig oftere som angrepsallianse, og Norge er med – det er artig med krig.
 
Kanskje blir det utdeling av Krigskorset med F16 på 8. mai av selveste stammelederen framfor Krigskorset med sverd.
 
Det enkleste er fortsatt pistol
Mai begynte med både en god nyhet og en dårlig nyhet – ikke på grunn av 1. mai. Den gode nyhet var at Osama bin laden var død og den dårlige nyhet var at han ble henrettet. Han ble drept av topptrente elitesoldater fra USA inne på et annet lands territorium. Bin laden ble rett og slett henrettet på stedet uten rettergang og dom. Soldatene hadde mulighet til å ta han til fange og fremstille han for retten. Henrettelsen ble behørig feiret i USA. I et land som kaller seg for et sivilisert og demokratisk samfunn hvor mennesker er uskyldige inntil retten avgir dom. Vi har med andre ord å gjøre med Obama b(i)n Osama. Presidenten i USA er like hevngjerrig og barbarisk som Osama var ettersøkt for å være.
 
Siviliserte samfunn og rettstater henretter ikke mennesker uten rettergang og dom, har jeg lært.