Diskriminering, muslimsk trussel og PST-avgang

 
Foto: Aon Raqvi
Det har gått to begivenhetsrike uker siden forrige nummer av Utrop. Her kan du lese Naushad Qureshis skråblikk på hendelsene.

Det nye året startet slik forrige sluttet, nemlig med mangel på norsk smør i butikkene. Utenlandsk smør ble tydeligvis ikke så populært i norske hjem som norske Tine. Akkurat som arbeidsgivere i Norge diskvalifiserer mange søkere med såkalt utenlandsk navn. De forsvinner altså først fra bunken med søkere til jobben.

Innrømmer ikke
Diskriminering av arbeidssøkere foregår i offentlig og privat arbeidsliv. Det har vi visst lenge, og har blitt dokumentert jevnlig siden 80-tallet. Trolig vil det være slik også i fremtiden fordi ingen arbeidsgiver i Norge innrømmer for seg selv å diskriminere arbeidssøkere på grunn av navn, hudfarge, livssyn eller livsstil etc. Diskriminering i Norge oppfattes både umoralsk, uakseptabel og ulovlig derfor tror alle at det er de andre som diskriminerer og ikke en selv.

Farlige muslimer
Som foregående har også i år prøvd PST med å legge frem sin årlige trusselvurdering, og PST mener at islamistisk terror utgjør den største trusselen for og i Norge også i 2012. De vil dermed representere den største utfordringen for PST, sa nettopp PST-sjefen. Hun trakk særlig fram personer og grupper knyttet til ekstrem islamistisk ideologi, og viste til en utvikling der personer som er oppvokst i Norge, blir radikalisert. For dem er det Norge og det norske samfunnet som er fienden. Slike utsagn fra PST er imidlertid ingen nyhet, PST har i de siste tre-fire årene nettopp advart mot såkalt islamistisk terror, og undervurdert trusler fra eventuelle antiislamske eller høyreekstreme miljøer. PST har i flere år hevdet at det er få voldelige høyreekstreme i Norge, og forsøkene på å mobilisere islamfiendtlige grupper har ikke lyktes. Derfor mener PST at den reelle trusselen er det ekstreme islamistiske grupper som representerer.

Vi må bare gi PST rett. Muslimer i Norge er farlige.

Etter pressekonferansen om PSTs årlige trusselvurdering var PST-sjefen innkalt tilhøring om 22. juli på stortinget. Her fikk PST-sjefen spørsmål fra stortingsrepresentanten, ja som nettopp er muslim, og vokst opp i et muslimsk land. Svaret fra PST-sjefen til denne stortingsrepresentanten ble nettopp en trussel – mot Norge, landets e-tjeneste og norske spioner i Pakistan. 

Den farlige PST-sjefen?
Når det gikk opp for journalister, eksperter og politikere hva svaret til PST-sjefen avslørte, eller rettere sagt bekreftet, begynte ting å skje. Den nåværende justisministeren, som har ansvaret for PST, og den tidligere forsvarsministeren, som har ansvaret for e-tjenesten, er tilfeldigvis en og samme kvinne. Hun setter i gang en vurdering av PST-sjefens uttallelser. Alle var etter dette enige om at det var svært graverende at en PST-sjef avslører e-tjenestens utenlandsoperasjoner. Dermed måtte hun gå av, og om det ikke var ille nok, så skal spesialenheten for politisaker etterforske den avgåtte PST-sjefens uttalelser. Formålet med etterforskningen er å klargjøre om hun har begått en straffbar handling, og den tidligere PST-sjefen kan i ytterste konsekvens havne i fengsel – ja og det på grunn av en muslim som er stortingsrepresentant. Så vi må bare gi PST rett: Muslimer i Norge er farlige, i alle fall for PST!

Kan havne i fengsel
Dagen etter PST-sjefens avgang ble det lagt ut en video på YouTube som truer statsminister, utenriksminister og kongehuset i Norge. En 21-åring ble pågrepet. Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling siktet for å ha lagt ut nevnte trusselvideo på internett. Han erkjenner å ha lagt ut videoen, men mener at videoen verken inneholder trusler eller er ulovlig.

Alt tyder på at begge havner i fengsel. Det er å håpe at de treffes og får mulighet til å utveksle erfaringer om hva som kan sies når, på hvilken måte, til hvem og når. Vi alle trenger å lære for å bli bedre – både sjefer og muslimer. Jeg diskriminerer ingen.