Generøse velferdsordninger i Norge

Foreldre med flerkulturell bakgrunn forteller om lite diskriminering i barnehage, skole og nabolag.
foto: Flickr
Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 La oss kalle henne ”Fatima”. En ung mor med fire barn som bor på Grønland sammen med mannen. Hun er […]
0Shares

La oss kalle henne ”Fatima”. En ung mor med fire barn som bor på Grønland sammen med mannen. Hun er født og oppvokst i Norge, snakker godt norsk og er hjemmeværede med barn.

– Hvorfor jobber du ikke? spør jeg henne.
– Hvorfor skal jeg jobbe? spør hun meg tilbake. 

– Vel, fordi du får mer penger, og da blir du lykkelig, svarer jeg.
– Jeg er lykkelig nå, jeg, sier hun. 

Fatima gjør ikke noe ulovlig. Hun har bare valgt annerledes.

Familien først: Vår spaltist møtte en mor som har valgt annerledes. Det ble et tankevekkende møte.
Foto : Flickr
Annet liv
Det fikk meg til å tenke. Mannen til Fatima er i full jobb som taxisjåfør og tjener 400 000 kroner i året. Barnetrygd for fire barn utgjør 46 560 kr i året. Fordi barna ikke går i barnehage, får familien kontantstøtte på 118 908 kroner i året for tre barn. Fordi foreldrene til Fatima ”leier” et rom hos Fatima, betyr det at hun mottar såkalt omsorgslønn fra NAV for å ta vare på eldre, noe som utgjør cirka 25 000 kroner i året. Den totale inntekten i familien utgjør cirka 600 000 kr i året i tillegg det familien sparer. De bor på Grønland i en billig leilighet. Fordi barn ikke går på SFO, men på gratis koranskole etter skoletid, sparer familien penger på dette også. Fordi de bor i sentrum, er det ingen reisekostnader. Familien lever helt greit. De har en annen prioritering i livet, andre måter å bruke penger på og synes å være tilfreds med det.
Fatima mener hun jobber 100 prosent hjemme. Fatima har også mulighet til å jobbe utenfor huset, men da må hun sende alle barna til barnehage. Hun har valget, men Fatima valgte familien. Fatima gjør ikke noe ulovlig. Hun har bare valgt annerledes. 
Fristende sykelønn
Full lønn fra første sykedag og at sykelønnen varer opptil et år, er unikt for Norge. Og – den er mer generøs enn i noen annet land. I Norge har ikke arbeidstakerne noe incentiv til ikke å være syk. Og det koster heller ikke arbeidsgiverne mye. Det påpeker seniorøkonom Christopher Prinz i OECD til Aftenposten. Mens sykefraværet i land som Spania, Italia og Frankrike ligger på to og tre prosent, har Norge et fravær på over syv prosent. Nederland, Danmark, Island og Finland, derimot, har høy yrkesdeltagelse, og samtidig lavere fravær enn Norge og strengere sykelønnsordning. Nordmenn er ikke sykere enn spanjolene, italienere eller franskmenn, tvert imot er nordmenn friskere. Den generøse ordningen gjør at nordmenn misbruker ordningene i stor skala. Det er meget enkelt å få en sykemelding fra lege i Norge, og min erfaring at det er de etnisk norske legene som lettest skriver ut sykemelding. 

Små justeringer, stor effekt
Regjeringen er opptatt av å få ned sykefraværet, uten vesentlig effekt. – Men siden man har et så generøst system, får ikke noen av disse tiltakene noen effekt i Norge. Jeg er sikker på at man ikke hadde trengt å gjøre så store endringer i sykelønnsordningen for å få til en endring, sier Prinz i OECD. Det har ikke vært like mange utredninger og debatter om sykelønnsordningen som det har om innvandrernes velferdsbruk. 
Jeg mener at enkelte grupper blant innvandrere, som i resten av befolkningen, lever nesten utelukkende av små stønader fra staten. Men jeg kan ikke se at dette er en trend. Søsteren til Fatima holder på å studere medisin og skal bli lege. Tall fra Universitetet i Oslo viser at langt flere flerkulturelle jenter enn gutter tar høyere utdanning.