Velger industrivennlige studier

Disse studentene fra Skullerud Voksenopplæring viser hvor de kommer fra. Samran Petersen til venstre, deretter Nan Seng Thanhtun og Aye Shama.
Foto: Ola Gjethammer
Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere studiedeltakelse, gjennomfører fortere enn gjennomsnittet, og velger studier som fyller arbeidskraftsmangelen.
Statistikken for høyere utdanning, som ble offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå 20. mai, viser at økningen i antall fullførte universitets- og høyskoleutdanninger ikke har vært større siden 90-tallet, skriver norskindustri.no.

Tallene viser at gruppen ”norskfødte med innvandrerforeldre” hadde høyeste deltakelsesandel i høyere utdanning høsten 2010. Hele 38 prosent av 19-24 åringene i denne gruppen, finner vi på et universitet eller en høyskole. Gjennomsnittet i befolkningen er 31 prosent.
– Norsk industri har et stort behov for kompetanse innen matematikk-, natur- og teknologifag (MNT). Det er svært gledelig at studenter med innvandrerforeldre velger fag hvor vi mangler arbeidskraft. De fyller et behov som er avgjørende for en stadig mer kunnskapsintensiv industri, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.
Gjennomfører raskere
Medlemsbedriftene til Norsk Industri har et stort behov for arbeidstakere med MNT-utdanning og det er langt fra mange nok som velger disse studiene.
– At barn av innvandrere har høyere studietilbøyelighet og gjennomfører studiene raskere enn gjennomsnittet av befolkningen, bør nyansere den pågående debatten om innvandring som en utgiftspost for samfunnet, avslutter Sunde.