Ingen nasjonal holocaustdag

0
Norge får ikke noen egen nasjonal holocaustdag 26. november. Fremskrittspartiet vil innføre en slik dag, men mandag sa stortingsflertallet nei til forslaget.

Verdt å få med seg:

0
Verdt å få med seg:

NAVs misforståtte idealisme

0
NAV er tilsynelatende opptatt av å gi muligheter til sine brukere, også de med såkalt ikke-vestlig bakgrunn. Allikevel blir de altfor mange gående måneder og år innenfor ”kvalifiseringssystemet” uten å lykkes i arbeidslivet. Hva er grunnen til dette triste paradokset?

Igjen er innvandrere syndebukker

NOU 2011: 07, Velferd og migrasjon, Den norske modellens framtid, stiller seg bak i en rekke av de tiltakene som makthaverne allerede har lansert for å hjelpe kapitalistene med å øke profitten og svekke folks velferd.

Norges nye multikulturelle talenter

0
En ny generasjon artister er på full fart inn i øverste divisjon i norsk musikkbransje. Utrop gjør deg kjent med fire av disse, som alle skaper sin musikk i en 100 prosent norsk, 100 prosent multikulturell virkelighet.