Kulturnotis

Kulturnotis:
25 ulike nasjoner på internasjonal dag 
Når det 15. juni inviteres til Internasjonal dag, kan folk fra rundt 25 nasjoner komme til å delta på festen. 
For så mange nasjonaliteter er representert blant brukerne på Munch’en.
– Årets fest representerer et jubileum, sa Helen Bøe, da hun og de mange som forbereder festen, kalte inn til pressekonferanse.
– Det er i år 25 år siden de første flyktningene ble bosatt i Kragerø. Det var fem iranske flyktninger, og siden har Kragerø nesten hvert eneste år bosatt flere, sa Bøe.
Og for henne blir det også en spesiell dag, det blir den siste Internasjonale dagen hun er ansvarlig for, før hun går over i pensjonistenes rekker.
Tradisjonelt opplegg
Dagen vil følge det faste mønsteret som har vært ved de fleste tidligere samlingene.
Det hele foregår på Gunnarsholmen, med skolesenteret på Feierheia som reserve i tilfelle dårlig vær. 
Kulturnotis:
Samarbeider om danseutdanning 
NTNU i Trondheim har i nært samarbeid med Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble, fornyet innholdet i emnet Folkedansmetodikk – 1900-tallsdans. 
Fra neste år vil dansere innenfor sjangre som afrikansk, karibiske og street kunne slå i bordet med universitetspapirer etter at NTNU og Tabanka Ensemble går inn for nærmere samarbeid innenfor utdanningen av profesjonelle dansere i Norge.
Samarbeidet er historisk i at det er for første gang en offisiell norsk danseutdanning satser på kulturelt mangfold. Modulen vil bestå av dels praktisk fordyping i danseteknikk og instruksjonstrening, og dels fordyping i dansepedagogiske problemstillinger.