Norges-quiz

Kommunestyret bestemmer i kommunen. Styret har representanter fra de politiske partiene. Hvem er leder for kommunestyret? Hvor mange medlemmer skal kommunestyret ha? Kommunestyret styrer politikken i kommunene. Men kommunene har også en administrasjon. Hva kaller vi lederen for kommuneadministrasjonen? Noen større kommuner har parlamentarisk styre. Hva betyr det? Hva styrer kommuneadministrasjonen? Betaler vi skatt til […]
 1. Kommunestyret bestemmer i kommunen. Styret har representanter fra de politiske partiene. Hvem er leder for kommunestyret?
 2. Hvor mange medlemmer skal kommunestyret ha?
 3. Kommunestyret styrer politikken i kommunene. Men kommunene har også en administrasjon. Hva kaller vi lederen for kommuneadministrasjonen?
 4. Noen større kommuner har parlamentarisk styre. Hva betyr det?
 5. Hva styrer kommuneadministrasjonen?
 6. Betaler vi skatt til kommunen?
 1. Det er ordføreren som leder kommunestyret.
 2. Kommunestyret skal ha minst 11 medlemmer. Større kommuner har flere medlemmer i styret.
 3. Administrasjonssjef eller rådmann.
 4. Det betyr at flertallet i bystyret (den folkevalgte forsamlingen) lager en «regjering» for kommunen. Denne regjeringen kaller vi for byrådet.
 5. Administrasjonen styrer kommunale etater, for eksempel sosialkontor, skolekontor og teknisk etat (brannvesen, renovasjon og så videre).
 6. Ja, vi betaler skatt både til kommunen og staten.