Tenk nytt om barn og fattigdom!

Politikerne må tørre å tenke utenfor boksen når det står om barns rett til et verdig liv.

I denne utgaven har Utrop en rekke artikler om barn. Barn rammes av fattigdom i Norge og innvandrerbarn rammes i større omfang og med lenger varighet enn andre barn. Ifølge SSB levde hele 12 prosent av innvandrerbarna i fattige hushold i perioden 2005-2007. Det var en økning på to prosent fra perioden 1998-2001.

I Norge er fattigdommen selvsagt av en helt annen type enn i for eksempel Asia og Afrika, mer skjult og vanskeligere å få tak på. Men den er der. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at så mange som 73 800 barn lever i familier som har så lav inntekt at de kan kalles fattige.  Til tross for lovnader fra statsråder fra både høyre- (Høyres Ingjerd Schou, 2001) og venstresiden (SVs Kristin Halvorsen, 2005) har fattigdommen i «verdens rikeste land» ikke forsvunnet, men derimot økt i omfang. Dette bør få oss til å tenke at virkemidlene vi har i dag ikke strekker til.

Derfor er det på tide å tenke nytt. Det kan ikke være slik at familier over lengre tid holdes utenfor et normalt liv. Aftenposten skriver for eksempel om en mor som over lengre tid har hatt lav inntekt på grunn av psykisk sykdom. Det er åpenbart at det må settes inn ekstraordinære tiltak i slike tilfeller, for eksempel økte sosialhjelpssatser for spesielt utsatte. Det bør være særlig stort rom for dette når det er barn inne i bildet. Her må nye og gamle kommunepolitikere, som nå tar fatt på sine verv etter valget, ta anvar-

Ifølge SSB er det et oppsiktsvekkende funn at noen fulltidsarbeidende innvandrere havner i fattigdom.

Når det gjelder innvandrerbefolkningen, ser vi at det er fattigdom også blant familier der foreldrene er i arbeid. SSB skriver i en fersk rapport: «Det er et oppsiktsvekkende funn at noen fulltidsarbeidende innvandrere havner i fattigdom.»

Forskerne bak dette funnet antyder at særskilte tiltak må til: «Et interessant spørsmål er om målrettede arbeidsmarkedstiltak kombinert med redusert skatt for personer med lave inntekter vil øke sysselsettingen blant innvandrere.»

Utrop har tidligere skrevet om Fattighuset på Grønland i Oslo der det deles ut gratis mat. En rekke dagligvarekjeder bidrar til tiltaket. I denne utgaven skriver vi om Vålerenga Fotballs inkluderingsprosjekt som gir økonomisk og annen støtte til fattige minoritetsfamilier. Denne typen initiativer er nødvendige og beundringsverdige, men langt fra tilstrekkelige.

Vi kaster mat

Ifølge organisasjonen Fremtiden i våre hender (FIVH) kastes så mye som en tredjedel av maten som produseres i vestlige land. 80 prosent av denne sløsingen er det private husholdninger som står for. Det er grelle tall all den tid fattigdomstallene øker.