Rammer flere i u-landene

Sukkersyke og diabetes er et til tider stort problem i ikke-vestlige innvandrermiljøer. Nå går Diabeteslinjen offensivt ut for å få flere midler til drift av sin flespråklige opplysningstelefon.
Foto: flickr.com
Type 2-diabetes har begynt å ramme flere mennesker i lav- og mellominntektsland, viser studier fra Asia og Afrika og Midtøsten. Endret livsstil med mer stillesittende arbeid er noe av forklaringen.
Leder for Det internasjonale diabetesforbundet (IDF) og æresdoktor ved UIO, Jean-Claude Mbyana har lenge forsket på diabetes i afrikanske land.
– Diabetes har blitt et utviklingsspørsmål, sier Mbanya, til forskning.no.
Mbanya forteller at behandling av en diabetespasient i Kamerun koster dobbelt så mye som en gjennomsnittlig årsinntekt. Det får derfor kritiske konsekvenser for familien når en av dem får diabetes. IDF estimerer at 12 prosent av verdens helsekostnader gikk til å behandle diabetes i 2010.
Kan få andre sykdommer
I tillegg til å være en global utfordring kan også diabetes føre med seg andre type sykdommer som tuberkulose og malaria.
– Det viser seg også at noen antiretrovirale medisiner som brukes for å behandle hiv og aids øker risikoen for å få diabetes. Det er derfor viktig å se på forebygging og behandling av ulike sykdommer i  sammenheng, sier Mbanya.
Forsker Julia Aneth Mbalilaki ved Universitetet i Oslo (UiO) har sett at diabetes økte i Tanzania fra 1998 til 2008. Hun oppdaget også flere tilfeller av diabetes i byen enn på landet.

– Noe av forklaringen er at økonomisk vekst fører til rask livsstilsendring. Flere får utdanning og flytter fra landsbygda for å få jobb. De får ofte mer stillesittende arbeid og er mindre fysisk aktive på fritiden, sammenlignet med folk på landsbygda, sier hun til forskning.no.

Vekt ingen garanti
Sykdommen kan også ramme mennesker som ikke er overvektige, slik stipendiat Bishwajit Bhowmik ved UiO viser til i sine studier gjort i Bangladesh. Siden livsstilsendring er tett knyttet til kultur, kan det være forskjell på hvilke intervensjoner som fungerer bra ulike steder i verden, påpeker han.
– Det ser ut til at asiater får diabetes med mindre overvekt enn folk i andre deler av verden. Samtidig får de alvorligere komplikasjoner og har større risiko for å dø av sykdommen. Denne kunnskapen synliggjør viktigheten av å finne ut hvordan diabetes kan forebygges effektivt i Asia, sier Bhowmik.