Skjøt mot synagogen i Oslo

– Vi oppfatter dette som et nytt angrep på retten de norske jødene har til å leve i fred i Norge. Så langt vi har sett av presseoppslagene så har ingen tatt på seg ansvaret for dette, derfor er det vanskelig å slå fast hva som er bakgrunnen for denne og tidligere handlinger, sier SOS Rasisme i en pressemelding.
– Hvis dette er en handling som har sin bakgrunn i konflikten i Midt-Østen så er den uansett helt uakspetabel. De norske jødene har intet kollektivt ansvar for hva som skjer i Midt-Østen, enten en støtter den ene eller den andre siden i denne konflikten. Ideen om kollektiv skyld er nazisme, antisemittisme er rasisme og verden har sett nok av slike handlinger retta mot jøder, heter det videre.