De vil vite mer om utdannelsen til innvandrere

Alle innvandrere som får brev fra SSB om utdanning, må svare. Det sier Silje Vatne Pettersen (bildet)
Foto: Studio Vest
Statistisk sentralbyrå (SSB) vil vite mer om utdannelsen til innvandrere i Norge. Det vil kunne gjøre livet lettere for dem som er overkvalifiserte, og i dag er i ufaglærte yrker.

– Vi vet at det er mange innvandrere som er overkvalifisert. Det betyr at de har høy utdanning, men jobber i lavt kvalifiserte jobber. Vår undersøkelse kan vise hva for eksempel introduksjonsprogrammene trenger. Da kan programmet bli bedre for innvandrere med høy utdanning.

Det sier Silje Vatne Pettersen til forskning.no. Hun jobber med innvandrerrelatert statistikk i SSB. 

I løpet av oktober og november sender SSB ut brev og spørreskjema til 218 000 innvandrere over hele landet. Pettersen vil gjerne at alle skal svare. Hun vil også ha svar fra dem som ikke har noen utdannelse.

Det er kjempeviktig at alle svarer.

Vet for lite
– Det er kjempeviktig at alle svarer. Da får vi se hva innvandrere i Norge kan, sier hun.

Du kan svare på ti forskjellige språk, og det er lett å svare på undersøkelsen, forteller hun.

– Vi vet ingen ting om utdannelsen til 40 prosent av innvandrerne. Vi vet ikke hvor lenge har gått på skole eller hvilken utdannelse de har med seg fra hjemlandet. Folk kan velge å svare på nett eller på spørreskjema. Vi sender spørreskjemaene i posten. Skjemaet er kort og det går fort å svare, sier hun.

Du kan også ringe
SSB skal også ha en gratis svartjeneste på telefon. Der er det folk som kan flere forskjellige språk. Det er gratis å ringe. Da kan du få hjelp til å svare. Der kan du også få mer informasjon om undersøkelsen.

Har du fått brev fra SSB?

Selv om du ikke har tatt utdanning, er det viktig at du svarer. For å svare kan du logge deg inn her: utdanning.ssb.no

Logg deg inn med bruker-ID og passord som står på skjemaet du fikk i posten. Du kan velge hvilket språk du vil svare på.

Velger du å sende skjemaet per post, ber vi deg returnere skjemaet i utfylt stand i den vedlagte svarkonvolutten.

Plikt til å svare
De som får brev fra SSB har plikt til å svare. Undersøkelsen har hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven) § 2-2.

Taushetsplikt
SSB har taushetsplikt og vil aldri offentliggjøre eller gi videre informasjon om hva du har svart.

Spørsmål til teksten

1) Hva heter kontoret som vil vite mer innvandreres utdannelse?
2) Hvor mange innvandrere får spørreskjema i posten?
3) Hvor mange forskjellige språk kan man svare på?
4) Hvor mange prosent av innvandrerne finnes det ingen informasjon om?
5) Vil SSB ha svar fra dem som ikke har høyere utdannelse?
6) Hvor kan du få vite mer om spørreskjemaet?

Svar

1) Kontoret heter Statistisk sentralbyrå (SSB)
2) 218 000
3) Ti
4) 40 prosent
5) Ja
6) På SSBs svartjeneste på telefon