Flere til trossamfunn

Årsakene til den lave graden av sysselsetting blant flyktninger er blant annet at staten bosetter mange i kommuner hvor det ikke er tilgang på arbeid, og at arbeidsgivere generelt ser ut til å vegre seg mot å ansette innvandrere, mener NOAS.
Foto: World Relief Spokane
Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Vant frem mot utestengelse av Facebook-gruppe - 22.04.2024 Skeivhet, identitet og invidualitet - 22.04.2024 Ny forskning: : Troende muslimer får bedre helse - 22.04.2024 Trossamfunn i Norge, spesielt de muslimske, opplever en sterk økning i medlemsantallet hvert år, skriver Drammens Tidende. […]

Trossamfunn i Norge, spesielt de muslimske, opplever en sterk økning i medlemsantallet hvert år, skriver Drammens Tidende.
Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar, mener moskeene har blitt tryggere på det norske samfunnet.
World Islamic Mission
Foto : Flickr
Ann-Magrit Austenå (48)blir ny generalsekretær i NOAS.
Foto : Arkiv
– Moskeene har blitt mye flinkere til å arrangere andre aktiviteter enn bare religiøse. Her i Norge har man endret sin tradisjonelle rolle, og er mer samfunnsrettet enn tidligere, sier Afsar til avisen.
Foto : facebook.com
Foto : SV
Store forskjeller i opplæringstilbud
Forskjellen mellom kommunene når det gjelder organisering av opplæring for asylsøkerbarn er store, går det frem av en fersk NOVA-rapport.
– Flesteparten av kommunene gir et kortere innføringstilbud før elevene flyttes over til ordinære klasser. Elevene i innføringsklasser får omtrent like mange timer som elever i ordinære klasser, men innføringsklassene legger mindre vekt på religion, livssyn og etikk samt praktisk-estetiske fag, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.
Kun tre har fått arbeidstillatelse 
Etter at regjeringen åpnet for gi utviste asylsøkere muligheten til å søke om arbeidsinnvandring, er det bare Maria Amelie  og to andre som har fått opphevet utvisningsvedtak og innvilget arbeidstillatelse fordi de er faglærte, viser tall P4 har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI).
– Vi er ikke overrasket. Forskriftsendringen som kom, var bevisst gjort så smal som mulig, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå (bildet) i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til P4.
Norsk-chilener fikk pris
Cecilia Dinardi (bildet) fikk i år prisen Årets forbilde som deles hvert år ut til en person med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og unge.
I juryens begrunnelse legges det vekt på hennes samfunnsengasjement, gode kommunikasjonsevne og løsningsorienterte tenkemåte.
– Hennes livshistorie viser unge mennesker hvordan det er mulig å snu egne utfordringer til muligheter, heter det i begrunnelsen.
– Må få jobbe
Heidi Bjerga (SV) ber bystyret i Sandnes legge press på regjeringen for at papirløse igjen skal få rett til å arbeide.
– Jeg kan ikke skjønne at det er rett å nekte disse folkene arbeid. Mange er såkalt ureturnerbare flyktninger, har vært i Norge i årevis, hatt skattekort, jobbet og forsørget seg selv og sine familier. Nå blir de en belastning på utgiftsbudsjettet, argumenterer Heidi Bjerga overfor Aftenbladet.