Bryter loven

1,5 prosent mer mobbing i klasser med minoritetselever.
Torsdag 24. november kunne vi lese i Dagsavisen at Bjerke videregående skole i Oslo deler elevene i klasser etter etnisitet. Samme dag kunne vi lese at skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, stopper denne praksisen umiddelbart.

Dagen etter, 25. november, sendte Utdanningsetaten i Oslo ut brev til alle videregående skoler i Oslo om organisering av elever i klasser. I det samme brevet blir det varslet at i januar og februar 2012 vil det bli gjennomført internkontroll og tilsyn med deling i klasser på Oslos videregående skoler.
 
Aller først vil jeg berømme utdanningsbyråkratiet for at de har tatt fatt i denne saken så raskt, og at man nå har bestemt seg for å gjennomføre tilsyn med skolene. Det måtte de jo nesten gjøre, så alvorlig som denne saken er. Spørsmålet blir da, hva skjer videre? Hva skjer med de ansvarlige på Bjerke vgs som tok avgjørelsen om å dele elevene i klasser etter etnisitet?
 
Opplæringsloven
I opplæringslovens paragraf 8-2 står det at: I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.
 
Loven er så klar som det er mulig å få det. Det skal til vanlig ikke deles inn etter faglig nivå, kjønn eller etnisitet. Så kan man spørre seg hva som kan gi unntak fra denne loven. Ledelsen ved Bjerke vgs forklarer og argumenter for praksisen med at det var et tiltak for å holde de etnisk norske elevene på skolen fordi man tidligere hadde erfart at de etnisk norske elevene byttet skole på grunn av den høye andelen minoritetsspråklige elever. Så man gjorde dette for å holde på de etnisk norske elevene. Det jeg leser ut av dette, er at for Bjerke vgs er de etnisk norske elevene mer verdifulle enn de som tilhører en etnisk minoritet. Og for å være helt ærlig så er det veldig foruroligende.
 
Alarmerende holdninger
Jeg leser og registrerer hele saken som et alarmerende uttrykk for en holdning til elever med etnisk minoritetsbakgrunn som jeg trodde ikke lenger fantes i skoleforvaltningen. Det er urovekkende at en skoleledelse gjennomfører et slikt tiltak, vel vitende om hva de driver med. Og så leser jeg at når elever og foreldre reagerte på denne praksisen så ble de bare avfeid av skoleledelsen.
 
Konsekvenser
Delingen av klasser etter etnisitet varte i tre måneder. Hadde ikke Dagsavisen og andre medier kastet lys på dette, så ville det sikkert ha fortsatt helt til skoleårets slutt. Denne praksisen er et klart brudd på opplæringslovens paragraf 8-2, men hvilke konsekvenser vil det få for de ansvarlige? Byråden har reagert, utdanningsetaten har reagert, man har på en måte ryddet opp i dette. Men er da saken ute av verden? Skal vi bare late som om det ikke har skjedd og la de ansvarlige få fortsette i sine stillinger som før?

I skrivende stund vet jeg ikke om noen har anmeldt Bjerke vgs for å ha brutt opplæringsloven. Men hvis ingen har gjort det, så vurderer jeg å levere en anmeldelse selv.