Ny giv i kampen mot rasisme

For toleranse: Markeringen til LO på Youngstorget 30. november var starten på en langvarig kamp for det flerkulturelle samfunnet, skriver innsenderen.
Foto: Siri Hardeland
Den 30. november var flere hundre LO-medlemmer samlet på Youngstorget med fakler og fagforeningsfaner for å si ”Ja til mangfold og nei til rasisme”. Arrangementet var startskuddet for det LO kaller et langvarig arbeid mot rasisme og intoleranse.

LO-leder Roar Flåthen holdt hovedinnlegget der han viste til den høyreekstreme terrorismen den 22. juli som et angrep på arbeiderbevegelsens grunnverdier om fellesskap, likhet og likestilling. Han oppfordret folk – og spesielt tillitsvalgte – til å slå ring om disse verdiene og jobbe for et mer inkluderende samfunn.

Hundre års kamp
– Vi brukte hele forrige århundre på å skape et mer likestilt, rettferdig og demokratisk samfunn, sa han. – Og vi har ikke tenkt å ligge på latsida nå heller. Vi vil ha et flerkulturelt samfunn. Det er en berikelse for Norge. Samtidig skal vi si: kom med de utfordringer et mangfoldig samfunn bringer med seg. Vi er ikke redd for dem. For vår oppgave er å skape et bedre samfunn. Et samfunn som er raust og inkluderende.

Bygger trygg fremtid
Mens Flåthen holdt tale på Youngstorget, ble 21 år gamle Abdelrahim Ahmad Abu-Imran arrestert av sivilkledd politi da han var på vei til markeringen. Han er en av 30 palestinske flyktninger og asylsøkere som har bodd i en teltleir ved Jakobskirken siden 5. april. De demonstrerer for å få bli i Norge og bygge en trygg framtid her.

LO-lederen har oppfordret oss som er tillitsvalgte om å engasjere oss i kampen mot rasisme.

Kritisk til Norges praksis
Situasjonen i Palestina er i stor grad usikker. FNs Høykommisær for Flyktninger har anbefalt at ingen flyktninger fra Vestbredden eller Gaza bør returneres. NOAS, Antirasistisk senter, UNHCR, Amnesty International og Røde Kors er noen av organisasjonene som har uttalt seg kritisk til Norges praksis med å sende statsløse ut av landet. Nå risikerer Abdelrahim Ahmad Abu-Imran å bli sendt til et Palestina hvor livet hans står i fare.

Fortsatt kamp

LO-lederen har oppfordret oss som er tillitsvalgte på arbeidsplassene om å engasjere oss i kampen mot rasisme og for toleranse i et flerkulturelt samfunn. Det har vi gjort og skal fortsette å gjøre. Den kampen må også inkludere rettferdighet for folk som Abdelrahim Ahmad Abu-Imran. LO og våre respektive fagforbund har en lang tradisjon på solidaritet med det palestinske folket. Den solidariteten bør også gjelde for Palestinerne utenfor Jakobskirken.