Øyeblikket

 
Foto: Claudio Castello
About Latest Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Kirkeledere fra Sri Lanka til hindutemplet i Groruddalen - 04.12.2023 – Vold mot kvinner er et stort kulturelt problem - 04.12.2023 – Følelsesmessig krevende å jobbe med papirløse - 02.12.2023 Bekymringsmelding i brevformat: Komiteen for mapuchefolkets (Chiles urfolk) rettigheter var tidlig i […]

Bekymringsmelding i brevformat: Komiteen for mapuchefolkets (Chiles urfolk) rettigheter var tidlig i januar i møte hos Chiles ambassadør for å ta opp vanskelige spørsmål om angivelige brudd på menneskerettighetene under studentopprøret og mot urbefolkningsgrupper. Bruddene, som skal være utført av chilensk politi og militærpersonale, samt regjeringens bruk av strenge antiterrorlover, har skapt sterke reaksjoner i den internasjonale opinionen og blant utenlandschilenere. Utrops medarbeider på stedet kunne fortelle om en ærlig og løsningsfokusert debatt mellom partene. Et brev undertegnet blant av lederne for Studentparlamentet ved UiO, Norsk Studentorganisasjon og de rødgrønne ungdomspartiene ble overrakt ambassadøren.