Lettnorsk: Barnevernet tar flere barn

Sammen: Det beste for barna er å bo sammen med foreldrene
Foto: Scanstockphoto
I 2004 tok barnevernet 8700 barn fra foreldrene. I 2010 var det 11 300. Barnevernet tar flest innvandrerbarn.

Tallene om barnevernet kommer i en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). FN kritiserte både i 2005 og 2010 Norge fordi barnevernet tar mange barn ut av hjemmet. Men likevel tar barnevernet flere barn nå enn før.

Barnevernet tar flest innvandrerbarn. Det er 19 av 1000 barn som blir tatt fra innvandrerfamilier. I andre familier er tallet 7 av 1000.

Regjeringen kommer med en ny rapport i februar. Der vil regjeringen finne ut om det har blitt for lett for barnevernet å ta barn vekk fra mor og far. Det skriver avisen Ny Tid.

Flere får hjelp av barnevernet nå enn tidligere.

Det er Henriette Killi Westhrin som forteller om tallene. Hun er statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

– Å ta barn ut av hjemmet er et sensitivt og følelsesladet tema som regjeringen vil vurdere når rapporten er ferdig, sier Westhrin til Ny Tid.

Westrin tror at barnevernet tar flere barn fordi det er flere som tar kontakt med barnevernet. 

– Andelen barn som tas ut av hjemmet er den samme som før. Men flere får hjelp nå enn tidligere. Økningen har en klar sammenheng med at flere barn får hjelp av barnevernet, sier Westhrin.