Streng behandling av tamilske asylsøkere

Muslimske taxisjåfører demonstrerte mot trykking av Muhammed-karikaturer.
Tall fra UDI viser at 78 prosent av asylsøknadene fra personer fra Sri Lanka etter borgerkrigen i 2009  har blitt avslått. – UNE mener at de kan returneres som internflyktninger til hovedstaden Colombo, sørvest på Sri Lanka. I praksis betyr dette bortimot å by dem et liv på gata. De har ingenting å komme til i […]

Tall fra UDI viser at 78 prosent av asylsøknadene fra personer fra Sri Lanka etter borgerkrigen i 2009  har blitt avslått.

– UNE mener at de kan returneres som internflyktninger til hovedstaden Colombo, sørvest på Sri Lanka. I praksis betyr dette bortimot å by dem et liv på gata. De har ingenting å komme til i Colombo, står det i en pressemelding til Utrop.

Bekymringsmeldingen er signert av lederen i for landsrådet for Eelam Tamiler i Norge (NCET) Pacnhakulasingam Kandiah, Aina Ertvåg Grødal fra Sri Lanka for Utviklingsfondet, og professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Kristian Stokke.

For dem som har tilknytning til LTTE, er en retur ikke et reelt alternativ, ifølge forfatterne av pressemeldingen. De hevder at de grunnleggende menneskerettighetene og rettsikkerheten ikke blir ivaretatt.

Ingeniører får ikke jobb
Norge har for få ingeniører. Det viser en undersøkelse fra Tekna. Likevel finnes det ingeniører som må kjøre taxi fordi de ikke får jobbene de søker på, skriver Teknisk ukeblad.

Mohammad Nawab søkte jobb overalt i Norge etter sin siste eksamen. Nå har det gått tre måneder med den samme beskjeden; at søknaden hans har blitt avvist.

– Nå jobber jeg som taxisjåfør i Oslo. Jeg er også tolk hos tolketjeneste. Men det er byggingeniør jeg virkelig har lyst til å jobbe som. Det er ikke penger som betyr mest for meg, men kunnskap og mer erfaring, sier Nawab til Teknisk Ukeblad.

Rådgiver Erik Devold i NITO mener at arbeidsgivere bør bli flinkere til å ansette folk med utenlandske navn.

– Det er personens kvalifikasjoner og erfaring som er viktig. Arbeidsgivere går glipp av kvalifiserte ingeniører hvis de ikke tar inn personer med utenlandsk navn til intervju, sier han.