Utrop for 5 år siden: Frp vil forby innvandrerbarn å gå på skole i opprinnelseslandet

Forslaget møter motstand.

“Fremskrittspartiet mener opplæringslovens bestemmelser brytes dersom
barn av innvandrere bosatt i Norge sendes til innvandrerforeldrenes
opprinnelige hjemland eller hjemregion for å få grunnskoleopplæring”,
skriver en enstemmig programkomité i FrP. i sitt utkast til nytt
partiprogram.

Høyres Jan Tore Sanner, reagerer umiddelbart.

– Når FrP tenker på innvandrere, tenker de på dem som har en annen
kulturbakgrunn. Det vil være veldig spesielt hvis en engelsk familie
ikke har anledning til å sende barna på skole i England, sier Sanner
til Aftenposten.

– Det som har vært et problem, og som skolen må reagere på, er når
barn uteblir i uker eller måneder uten at det skjer i samråd med
skolen.