Forskningsnytt

 

Går pilgrimsferd for Jomfru Maria og Slovakia
I Slovakia er den store årlige pilegrimsferden til basilikaen i Šaštín (bildet) både et religiøst ritual og en viktig del av nasjonsbyggingen, skriver forskning.no

I 1993, samme år som landet ble selvstendig ble den katolske festen for Jomfru Marias syv smerter, som finner sted 15. september, erklært offisiell nasjonal høytid.

Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Alexander Bielicki, hevder begivenheten er både religiøs og politisk.

– Under ferden veves pilegrimenes ulike nasjonale og katolske uttrykk sammen i en slags nasjonal teologi, sier Bielicki til forskning.no.

Kunsten å takle N-ordet
Kan et raseladet språk i litteraturen være et effektivt verktøy i undervisningen?, spør ungdomsskolelæreren Kathryn Knecht på nettstedet tolerance.org.

Knecht viste til et konkret eksempel fra sin klasse. Som del av litteraturpensumet i engelsk måtte elevene lese romanen The Cay av Theodore Taylor. Romanen er beryktet for å bruke rasistiske termer.

– Vi løste utfordringen ved å ha en åpen diskusjon om de ulike negative begrepene. Elevene fortalte blant annet om egne opplevelser av rasistisk trakassering, skriver hun videre på tolerance.org.

Sliter med overvekt etter giftemål
Stadig flere unge par i Kurdistan blir overvektige etter at de gifter seg, skriver avisen Kurdish Globe.

Karwan Hazwez, som har doktorgrad i familiemedisin og jobber som lege ved Azadi Clinic i Erbil, oppgir at gifte “føler seg overkomfortable med hverandre” som årsak. Han får medhold fra sosialrådgiver Lanja Shwani.

– Særlig kvinner mister lysten til å trene og ta vare på seg selv etter å ha kapret en ektemann. Samtidig gjelder dette også for mennene, sier hun til Kurdish Globe.

Anbefaler å avskaffe krav om sterilisering
I Norge og mange andre land er det et krav om sterilisering for å få skifte kjønn juridisk. Nå anbefaler en ny rapport at dette kravet skal oppheves, skriver forskning.no.

I rapporten kartlegger forsker Janneke van der Ros levekår og livskvalitet for transpersoner i Norge.

– Jeg mener dette kravet er et brudd på en persons fysiske integritet og rett til selvbestemmelse over egen kropp, som er en grunnleggende menneskerettighet. Norge har blitt kritisert av EU-rådets menneskerettighetskommisjon for denne praksisen, sier van der Ros til forskning.no.