Forskningsnytt

Romfolk i Europa lever ofte i fattigdom. På bildet: romfolk i Bulgaria
Foto: Wikipedia/ Commons
Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Ny nettside skal hjelpe ukrainske flyktninger - 27.02.2024 Lenge leve kebaben! - 26.02.2024 Historisk futsalbegivenhet for tamilsk diaspora - 26.02.2024 Hevder seg med bråk– Skillet mellom elevene på Skogbyen videregående skole fulgte ikke hele tiden etter hudfarge. Skoleflinke ble oppfattet som […]

Hevder seg med bråk
– Skillet mellom elevene på Skogbyen videregående skole fulgte ikke hele tiden etter hudfarge. Skoleflinke ble oppfattet som “norske”. Var du bråkete nok i kombinasjon med streng seksualmoral kunne du være hvit men “utlending”, skriver Ingunn Marie Eriksen i avhandlingen Young Norwegians: Belonging and becoming in a multiethnic high school.

– Vi er ikke vant til dette fra mediebildet vi har av jenter med minoritetsbakgrunn. Eller av jenter generelt. At de hoier og roper, banner og skriker. Samtidig var dette en helt legitim jenterolle å ha, noe som viser at den er ganske tøyelig, mer enn vi kanskje hadde trodd, forteller hun til kilden.forskningsradet.no.

Utenlandsadopterte opplever ofte rasisme
Yan Zhaos ferske doktorgradsavhandling handler om norske utlandsadoptertes identitetsarbeid og forhold til «norskhet».

I studien har hun intervjuet 14 personer som er adoptert fra utlandet og vokst opp i en norsk familie. Informantene forteller historier om en rasisme der kroppen er åsted for diskriminering både på grunnlag av “rase” og kjønn. Flere av Zhaos adopterte informanter har også feilaktig blitt oppfattet som muslimer.

– Folk lett blir kategorisert som muslimer (ergo ikke-norske) simpelthen fordi de ser annerledes ut, sier Zhao til kilden.forskningsradet.no.

Ekteskap på tross mellom dansker og utlendinger
En ny bok om dansk-utenlandske ekteskap av antropolog Pia Lund Poulsen, På tværs og på trods, forteller at dansker som møter kjærligheten i utlandet, føler ofte at staten krenker dem når det er vanskelig å få ektefellen til landet.

– Typisk er det den danske parten som opplever det som støtende at hjemlandet stiller hindringer i veien for lykke og framtid, sier hun til forskning.no

Romfolket har genetisk opphav fra India
Romfolket kom fra områder nord og nordøst i India for rundt 1500 år siden, viser genstudier.

Europeiske forskere har analysert arvestoffet til 13 forskjellige grupper av romfolk. Resultatene stemmer med tidligere analyser av språket.

– Romfolket kom først til Balkan, og spredte seg så utover i Europa for omtrent 900 år siden, ifølge en pressemending fra tidsskriftet Current Biology, hvor resultatene er publisert (forskning.no/ac).