– Også kristne mediterer

Forfatteren Anna Ramskov har skrevet bok om meditasjon i kristendommen.
Foto: Areopagos
Presten Anna Ramskov har skrevet bok om meditasjon i kristendommen.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Meditasjon er det motsatte til det dogmatiske. Kristendommen handler om Guds ord, mens meditasjonen tar for seg det som ligger bak og foran alle ord. Denne boka forsøker å bygge en bro forklarer Carl Henrik Grøndahl fra ACEM livsstilsenter.

I lag med Gee Kanoknapat Suksong fra Buddhistsenteret på Frogner og Tore Laugerud, leder i Areopagos Norge møtte han opp til debatt på Litteraturhuset.

Debatten ble innledet av Anna Ramskov som holdt et innlegg om boka si.

– Meditasjonen handler om å tre ut av egoisme og forene seg med Jesus.

Dro til Østen for å finne Jesus
“[…] den som drikker av vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evg liv” Johannes 4:14

Med bibelordene i bakhodet, nysgjerrigheten i hodet og tørsten i hjertet satte hun kurset mot Kina.

– Jeg hadde en åndelig lengsel eller tørst og den dro meg mot Østen. I tillegg var jeg så heldig å få et stipend til å være ti uker på et kristent retreatsted i Hongkong, Tao Fong Shan Christian Centre. Der brukte jeg tiden til et studieprosjekt der jeg intervjuet ti kristne i Hongkong om deres tro, og ikke minst til å meditere og fordype meg både i den østlige og kristne spiritualiteten jeg møtte der.

Hva fikk du ut av turen?

– Jeg kom hjem med svært mange impulser og inntrykk som det tok tid å fordøye. De handler om både ytre og indre inntrykk ved å være i en ny kultur og et svært fremmed land. Etter hvert skjønte jeg at jeg har fått en ny forståelse for det verdifulle i andre kulturer og religioner. Jeg erfarte hvor spennende og utviklende religionsdialog kan være, altså samtale om religiøse eller eksistensielle spørsmål mellom mennesker av forskjellig tro og livssyn. Min egen kristne tro ble fordypet. Jeg forsto også at en ikke trenger å reise til andre enden av verden for å slukke tørsten. Kilden finnes inne i meg.

Etter reisen følte hun kallet til å skrive boka. Uten erfaringene og inspirasjonen ville hun neppe våget å skrive boka. Etter et niårig langt arbeid er boka klar.

Hvorfor tok dette så lang tid?
– For det første har jeg hele tiden hatt full jobb og gjort andre ting ved siden av skrivingen. For det andre har det vært viktig å gå inn i meditasjonsformene ved å bruke dem selv over tid og kjenne på hva som skjer, før jeg har kunnet skrive om dem. Jeg ville nemlig skrive boka ut fra erfaring. Jeg har også måttet fordype meg faglig i forskjellige meditasjonstradisjoner. Til sammen har det tatt så lang tid.

Hun kaller meditasjonen for en kristen skatt. Gjennom å skrive boka håper forfatteren på at flere vil kunne oppdage disse skattene.

Meditasjonen ble borte i protestantisk tro
– Det er nok mange grunner til at den forsvant. To helt vesentlige er at klostrene og klosterlivet forsvant fra de protestantiske områdene og at Opplysningstiden på 1700-tallet la stor vekt på fornuft, rasjonalitet og moral på bekostning av det indre livet og andre veier til erkjennelse. Dermed ble meditasjonen borte.

I ortodoks og katolsk tro er den derimot bedre bevart. Der klosterlivet eksistert i 2000 år.

– Der har vi de åndelige miljøene som har bevart og utviklet både meditasjonen og den åndelige visdommen som er knyttet til den. Noen av de ortodokse meditasjonsformene er såpass avanserte at det ikke er lov til å skrive dem ned – de kan kun praktiseres med en veileder tilstede.

Maria mediterte
“Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det”

Lukas 2:17-19

Med utgangspunkt i dette sitatet konkluderer Ramskov at Maria mediterte. Denne meditasjonsformen er i slekt med metooden som kalles Lecto Divida.

Lecto Divida betyr gudommelig lesing. Ikke i betydningen å lese en tekst, men lytting eller meditattivt møte med Gud knyttet til Bibelen. Metoden har sine røtter i jødedommen og har vært praktisert av krsitne siden første stund. Lecto Divida blir fortsatt praktisert hver gang mennesker leser bibelen og reflekterer over det, og samtaler med Gud. Den inngår i den daglige praksisen til nonner og munker.

Lecto Divida går ut på å vende oppmerksomheten til guds nærvær, og lytte til det han sier til deg gjennom Bibelen i 10 minutter. Deretter takker en Gud og velger ut noe av det en har lest. En lærer seg sitatet utenatt og gjentar det gjennom hele dagen i konkrete situasjoner:. for sksempel hver gang du går igjennom en dør, forklarer Ramskov i boka si.

Meditasjonen ga presten ny tilgang til troen
– Det måtte det gå femten år av prestetjenesten før jegn fikk kjennskap til meditasjonen i kristendommen. Det skjedde på retreetsted, forteller Tore Laugerud, leder i Areopagos – Jeg oppdaget et univers under overflaten. 

– Meditasjonen handler om å tre ut av egoisme og forene seg med Jesus.
Han mediterte flere ganger om dagen.

Det unike ved kristen meditasjon
– Meditasjonen vi kjenner til fra andre kulturer der en mediterer for å oppnå konsentrasjon, stillhet og trene opp oppmerksomheten kalles konteplasjon i kristendommen, forteller Ramskov.

I kristendommen har vi også meditative gjennstander som for eksempel Kristuskransen
“Det kan være mye hjelp i å ha noe som appellerer til sansene når vi mediterer. Å la en perlekrans gli gjennom fingrene kan bidra til fordypning og konsentrasjonen,” skriver forfatteren.

Kristenkransen består av 18 perler. Hver av dem symboliserer sider ved livet og ved den kristne troen. Hver av dem har eksistensielle temaer, bildetekster, bønner, meditasjoner bilder og sanger knyttet til seg. De er også forbundet med kirkeåret og hendelser i Jesu liv.

En trenger likevel ikke å kjenne betydningen av hver perle for å bruke den i meditasjonen

Teologene er skeptiske
– De forteller deg at du ikke skal åpne deg, for da kommer finden inn. Hold Jesus i hånda hele tiden ellers går det galt! Selve ursynden i kristen tro er at du kan forbedre deg selv uten Jesus sin hjelp. Derfor er teologene redde for meditasjonen forteller Grøndahl

– Men vi lever i en moderne tid, vi har hatt Freud i mellomtiden og vi kjenner til kognitive terapier innen psykiatrien. Derfor savner jeg en psykologisk dimensjon i kristendommen.

Han får støtte fra Lauland
– Meditasjon er en forutsetning for å vite hva som ligger i det religiøse språket. Rart at kirken ikke responderer på dette med meditasjon i større grad.

Han mener skepsisen til meditasjon skyldes at Norge fram til 70-tallet i Norge var et veldig monogant religiøst samfunn.

– Her kommer det innflytelse fra andre kulturer. Derfor er ikke biskoper vant til dette. Noe annet som kommer inn på deres religiøse dommene. Skepsisen speiler deres usikkerhet.