Lærte seg norsk på fire måneder

Mens stortinget diskuterer arbeidsinvandring, og it-sektoren mangler arbeidskraft gjør Adam Boryniec noe med problemet
Foto: Alejandro Decap
En seiltur til Norge for sju år siden var mer enn nok til at Adam Boryniec skulle velge Norge som sin neste utfordring.

Boryniec, som blant annet hadde bodd og jobbet som IT-ingeniør i Canada, sier han valgte Norge på grunn av mulighetene.

– For meg virker Norge som en spennende og utfordrendende destinasjon, hvor jeg kan få testet meg selv og mine evner.

44-åringen fra Lodz, en by som ligger 140 km sør-vest for hovedstaden Warszawa, er litt av en globetrotter. Boryniec forlot Lodz, den gamle industribyen, da han var bare 18 år. Han reiste først til Warszawa for å starte sin utdannelse ved Warszawa universitetets økonomiske fakultet og deretter bestemte seg for å dra til utlandet og se verden. Nysgjerrigheten og trangen til å bryte fri, snarere enn økonomisk nødvendighet, var det som førte til all reisingen.

Mens stortinget diskuterer arbeidsinvandring, og it-sektoren mangler arbeidskraft gjør Adam Boryniec noe med problemet.
Foto : Alejandro Decap

Folk har et bilde av oss som bygg- eller bondegårdsarbeidere, som det er vanskelig å bli kvitt.

Utypisk livserfaring
I tillegg til Canada har han i kortere perioder også bodd i Spania, USA og Østerrike. Tilsammen har Boryniec tilbrakt 14 år utenfor Polen, noe som har ført til at han lett kan relatere til personer fra ulike kulturer.

Han bor i Oslo alene, mens kona og barna holder til en forstad i utkanten av hovedstaden Warszawa.

– Jeg har fartet mye rundt, og har ikke helt den typisk polske livserfaringen, vedgår han.

Sol om vinteren
Boryniec besøkte Norge på en seiltur, og ble fascinert. I fjor høst, etter noen år var han tilbake, og det var da han bestemte seg for å bosette seg her.

– Førsteinntrykket er at folk er langt mer avslappet her enn hjemme i Polen. Folk er heller ikke så opptatt av status eller pengejag. Naturen er vakker, og det er faktisk mer sol om vinteren her. Nordmenn er kanskje vanskelig å bli kjent med i starten, men når du først får en norsk venn, så kan du få en venn for livet.

Så langt har 44-åringen tatt intensivkurs for å bedre norsken sin. Han kontakter også potensielle norske arbeidsgivere ukentlig. På knapt fire måneder har han lært mye, nok til at intervjuet delvis kan gjøres på norsk.

– Jeg liker meg veldig på Språkkaféen på Deichmanske bibliotek på Tøyen. Her får jeg lært masse, og ikke minst får jeg sjansen til å sosialisere med nordmenn.

Hardere konkurranse i Polen
– Hva vil du si er forskjellene på å “jobbe norsk” og “jobbe polsk”?

– Ofte merker jeg at polakker er veldig kreative og gode til å improvisere. Nordmenn får jeg inntrykk av er bedre til å forholde seg til regler og til å organisere ting.

En annen side er hvordan samfunnsforholdene påvirker, ifølge Boryniec.

– I Polen må man jobbe mye hardere for å lykkes, og vi har ingen velferdsstat som i Norge. Norge er litt som Japan, hvor man kan være lenge på samme arbeidsplass, mens i Polen skifter folk jobb langt oftere, enten fordi de går til noe bedre, eller fordi de ikke har gjort en god nok jobb, og må gå.

– Igjen kan dette være både positivt og negativt. Positivt fordi hardere konkurranse gjør at man er på tå hev hele tiden, og negativt fordi man ikke har et klart skille mellom jobbliv og privatliv, som man har her i Norge, legger han til.

Kjemper mot stereotypier
Boryniec ønsker engang å kunne bli en mellommann, en type megler mellom norske IT-firmaer som vil lokke til seg polske ansatte, eller samarbeide med polske IT-selskaper. Men han vet det vil bli en utfordring, spesielt med tanke på mange nordmenns stereotypier om polakker.

– Folk har et bilde av oss som bygg- eller bondegårdsarbeidere, som det er vanskelig å bli kvitt. Folk her i Norge må se bort fra disse vante forestillingene, og innse at det også finnes høyt utdannede folk blant oss polakker.

– Hvordan skal du få til dette?

– Jeg vil mer enn gjerne ta på oppgaven med å gjøre norske firmaer mer bevisst på mulighetene som ligger i at begge land investerer i hverandres kunnskap og økonomi. Rett og slett ved å skape nettverk, slik at nordmenn og polakker kan komme nærmere hverandre, og lengre unna fordommer, sier han selvsikkert.

Navn: Adam Boryniec.
Alder: 44.
Yrke: Jobbsøkende. Jobber også som frivillig hos Caritas, og ved Kampen frivilligsentral.
Familie: Kone og to barn som bor i Warszawa. 23-årig sønn som bor i London.
Utdanning: IT-ingeniør.
Positive sider: Er glad i folk, vennlig og fordomsfri.
Negative sider: Kan oppfattes som for åpen og godtroende, og som for idealistisk og utforskende. Er også for sensitiv i visse tilfeller.
Hvem ville du invitert til middag? Alle mine tre barn.