Det som avgjør valget

Stortinget sluttet seg mandag til endringer i EUs Dublin-forordning. Endringene vil føre til at asylsøkere får behandlet sin søknad i den første staten vedkommende kommer til innenfor Schengen-området.
Foto: Andrea Puggioni
Partienes integreringspolitikk bør være avgjørende for hvordan minoriteter stemmer.
Gülay Kutal, leder av etnisk likestillingsutvalg i SV
Latest posts by Gülay Kutal, leder av etnisk likestillingsutvalg i SV (see all)

SVs integreringspolitiske prioriteringer står i vårt nye arbeidsprogram som skal gjelde 2013-2017. Her finner vi blant annet økt yrkesdeltagelse fra innvandrerkvinner, raskere bosetting av flyktninger i kommunene, forsterke arbeidet mot diskriminering, mulighet for dobbelt statsborgerskap, familiegjenforening og arbeid mot rasisme og diskriminering.

I en global verden blir det mer og mer naturlig at mennesker har tilhørighet i mer enn ett land og en kultur. Det trenger ikke å gjøre folk til mindre lojale borgere av Norge. Vårt fellesskap skal ha rom for mange måter å være norsk på. Derfor vil vi jobbe for muligheten til å ha dobbelt statsborgerskap. Dessuten skal ikke statsborgerskap ha som forutsetning språktest og samfunnsfagsprøve.

Fjerne begrensninger 
Muligheten til å leve sammen med sin nærmeste familie og muligheten til å bosette seg i en kommune er en forutsetning for å starte integreringsprosessen. Vi skal jobbe for at muligheten til å legge inn begrensninger på familiegjenforening, bosetting og annet fjernes.

Minoriteter bør sette seg inn i partienes arbeidsprogram og spesielt deres innvandrings- og integreringspolitikk før de stemmer.

Rasisme og diskriminering må bekjempes gjennom lovgivning, og gjennom økt forståelse og kontakt mellom mennesker og folkegrupper. Diskriminering på boligmarkedet og arbeidslivet skal bekjempes gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket, og alle skal mobilisere mot hverdagsrasismen der vi jobber og bor.

Lag “spørreskjema”
Det er stortingsvalg til høsten. Minoriteter bør sette seg inn i partienes arbeidsprogram og spesielt nettopp deres innvandrings- og integreringspolitikk før de stemmer. Det hadde vært praktisk hvis de lagde et ”spørreskjema” for å fange opp forskjeller på partienes integreringspolitikk lettere. Her kunne det inngå spørsmål på bl.a. visumpolitikk, familiegjenforening, dobbelt statsborgerskap, familiegjenforening, morsmålsopplæring, støtte til kultur, definisjon på integrering, overordnede mål med integreringspolitikken, hovedprioriteringer i deres integreringspolitikk, norsk opplæring, tiltak i forbindelse med arbeid, deres politikk mot rasisme og diskriminering.

Fordi minoriteter bør stemme på partier som anerkjenner dem som ressurs og som vil inkludere dem i et flerkulturelt samfunn uten diskriminering.