Utrop for fem år siden: Mislykket skole for romfolket

Dårlig oppmøte kjennetegner kurs spesielt rettet mot romfolket hos voksenopplæringen i Oslo, melder NTB.

Halvparten av 30 elever falt fra etter noen måneder. Målsetningen var å lære unge voksne fra romfolket grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Opplysninger NRK har funnet fram til viser at de fleste av de om lag ett tusen personer fra denne gruppen i Oslo- området i praksis er analfabeter.

Gerd Fleischer i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), hevder overfor NTB at myndighetene begynner i feil ende. SEIF har hele tiden fokusert på skoletilbud til barna, og mener at familien bør komme i andre rekke. Hun ser på prosjektet som bortkastede penger.