Verdens muslimer i tall

Ny bok gir enkel innføring i islam
Foto: Scanstockphoto
Det er rundt 1,6 milliarder muslimer i verden, noe som gjør islam til den nest største religionen etter kristendommen.

Mange forbinder islam med Midtøsten, men nesten to tredjedeler (62 prosent) av alle muslimer bor i land lenger øst, den delen av Asia som grenser mot Stillehavet. Faktisk bor det flere muslimer i India og Pakistan (344 millioner til sammen) enn i hele Midtøsten og Nord-Afrika (317 millioner til sammen).

Likevel har Nord-Afrika og Midtøsten den høyeste andelen muslimer – 93 prosent av de 342 millioner innbyggerne der er muslimer, mot 30 prosent i Afrika sør for Sahara og 24 prosent i østligere deler av Asia.

Muslimer er i flertall i 49 av verdens land. Landet med flest muslimer (rundt 209 millioner) er Indonesia, der 87,2 prosent av befolkningen identifiserer seg som muslimer. India har den nest største muslimske befolkningen i absolutte tall (omtrent 176 millioner) selv om muslimer bare utgjør 14,4 prosent av Indias folketall.

World Islamic Missions moské i Oslo.
Foto : Flickr

(Kilde: Pew Research Center)