Satser på å motivere minoritetsungdom

Satte Norge på kartet

Norsk-pakistanske Javad Mushtaq dro tidligere i år til New York for å overvære UNAOCs sommerskole.
Foto: unaoc.org
Norsk-pakistanske Javad Mushtaq ble plukket ut blant mange tusen til å delta på den eksklusive sommerskolen i regi av FNs Alliance of Civilization (UNAOC).

FNs Alliance of Civilizations (UNAOC) arrangerte i år, i samarbeid med Education First (EF), en elitesommerskole for unge ledere som fokuserte på interkulturelt, interreligiøst og fredsarbeid i New York, USA.

Sommerskolen har fått bred pressedekning internasjonalt, og har vært i landsdekkende presse i flere land.

– Jeg tror ikke alle forstår hvor stort og prestisjefullt det har vært å bli valgt ut til å delta på denne sommerskolen her i Norge. Vi er med på å sette Norge med på kartet blant unge ledere globalt, sier han.

Sommerskolen har også blitt vist på storskjerm på
Times Square.
Foto : unaoc.org

Norge har fremdeles litt å gå på når det kommer til mangfold og integrering.

Mer enn 140 000 unge ledere fra 192 land registrerte interesse for å delta på sommerskolen, og av disse ble 100 kandidater fra over 90 land nøye utvalgt basert på deres motivasjon for å forbedre interkulturell forståelse og samarbeid på tvers av landegrensene. Javad Mushtaq (24) fra Norge var en av disse.

Fikk være med i paneldebatt
Sommerskolen, som ble avholdt i New York City og Tarrytown, ble offisielt åpnet av FNs Høykommissær for UNAOC, Nassir Abdulaziz Al-Nasser fra Qatar.

Uken bestod av forelesninger, rundeborddiskusjoner og case-arbeid, og ble ledet av eksperter fra FN og EF, i tillegg til andre internasjonale coacher og forelesere. Deltakerne fikk også en invitasjon til FNs hovedkvarter i New York City, hvor de unge lederne fikk mulighet til å delta i en paneldebatt om ungdom og fredsbygging med FNs assisterende generalsekretær Jan Eliasson, samt andre tjenestemenn.

– For meg var dette ukens høydepunkt, ved siden av å møte de 99 andre fantastiske unge lederne, sier Mushtaq.

Aktiv på mangfoldsfeltet
Javad har jobbet aktivt med arbeid innen mangfold og integrering. I mai ledet han kampanjen Gjør en ting for mangfold på verdensdagen for mangfold i regi av UNAOC. I tillegg har han jobbet med å motivere unge med minoritetsbakgrunn til å ta høyere utdanning gjennom coaching, mentoring, kurs, karrierekvelder og forelesninger. 

Vil inspirere
Han håper også at det han har oppnådd som student kan være med på å motivere andre med minoritetsbakgrunn til å ta høyere utdanning, som ikke øyner et stort håp.

– Norge har fremdeles litt å gå på når det kommer til mangfold og integrering, men nøkkelen her er økt kunnskap, gjensidig respekt og dialog, understreker han.

Sommerskolen har gjort inntrykk på norsk-pakistaneren.

– Å møte unge ledere fra hele verden som gjør en fantastisk innsats på sine respektive områder er motiverende og inspirerende, sier Mushtaq, som allerede har begynt å diskutere muligheten for å jobbe med interkulturelle prosjekter på tvers av landegrensene. Vi er ikke morgendagens ledere, vi er dagens ledere, sier han.

Originaltekst: unaoc.org. Tilrettelegging for Utrop: Claudio Castello.