Regjeringen må lytte til det flerkulturelle Norge

Ana Isabel Taylor Lopez er blitt valgt inn i kommunepolitikken i Telemark. Hun akter å kjempe for genuin integrering, og understreker at det innebærer å se hele befolkningen, innvandrere og nordmenn, som en helhet.
Enhver regjering er forpliktet til å ta vare på alle borgeres rettigheter, uavhengig av hudfarge, seksuelt legning, religion, eller opprinnelse, er budskapet fra INLO-leder Ana Lopez Taylor.
0Shares

Slik hilser den uruguaysk-fødte foreningslederen den nye regjeringen velkommen. Regjeringen Solberg tok fra og med i dag ansvaret etter åtte år med rødgrønt styre.

Lopez Taylor skjønner at mange er spente på hva årene framover skal bringe, etter åtte år med Stoltenberg.

– Vi takker disse som i dag går av og ønsker dem velkommen til en konstruktiv opposisjon på Stortinget. Vårt land innehar en grunnleggende vekstkraft for videre utvikling, samtidig som det oppleves noen ganger at grunnleggende verdier som menneskerettigheter, demokrati, ytringsfrihet og likeverd synes å stå overfor utfordringer i møtet med det flerkulturelle samfunnet, forteller hun til utrop.no.

– Gjennom bevaring av de positive flerkulturelle tradisjoner og mangfold, gjennom møte mellom kulturer og felles opplevelser, håper INLO å bidra til identitetsbygging og møte disse utfordringer på en human måte, legger hun til.

Fokus på grasroten
Hun utfordrer også den nye regjeringen til å på INLO og andre lignende grasrotsorganisasjoner.

– Vi skal komme med våre meninger og konstruktive forslag for å bygge videre på det det kunnskapsrike, mangfoldige, produktive og inkluderende Norge. Vår filosofi er at vi skal lære av hverandre til det beste for samfunnet og det enkelte individet. INLO sin visjon er å skape møteplasser med mobiliserende effekt, noe som vi ønske den nye regjeringen kan hjelpe til å realisere.

Ut mot “eksotisering”
Tror du den nye regjeringen vil ta integrering på alvor?

– Jeg kjente Erna Solberg fra tiden som kommunalminister under siste borgerlige regjering. Inntrykket jeg fikk av henne var ev en seriøs dialogpolitiker med smarte tiltak. Hennes arbeid la mye av grunnlaget for introduksjonsloven. Siden hun nå leder en topartiregjering med Frp regner jeg med tøff politisk satsing på dette området. Og derfor er det viktig at INLO og andre organisasjoner på det flerkulturelle feltet står på og oppnår et tillitsforhold.

Hun legger til at INLO vil være kritisk og konstruktiv i årene som kommer.

– Vi ønsker at vår nye regjering bidrar til oppbyggingen av en felles sosial tilhørighet hvor det flerkulturelle er en normal situasjon, ikke noe “rart og eksotisk”, avrunder hun.