Utrop for fem år siden: Muslimske gutter røyker mest

Det viser en omfattende undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort om tobakksbruk blant ungdomsskoleever i seks fylker.

I undersøkelsen kommer det fram at andelen jenter med innvandrerbakgrunn som røyker er betydelig lavere enn hos norske jevnaldrende, mens det er motsatt hos gutter med minoritetsbakgrunn. 

Undersøkelsen viser at gutter med muslimsk kulturbakgrunn hadde en høyre andel daglig røykere enn blant gutter med norske foreldre. 

Undersøkelsen viser at tobakksbruk blant ungdom har en sterk sammenheng med familieøkonomi og hvilke utdanningsplaner de har. I undersøkelsen kommer det fram at flere jenter enn gutter røyker. 34 prosent av jentene og 26 prosent av guttene røyker enten daglig eller av og til.