Vil ha Krekar ut så raskt som mulig

Frp-representant vil ha Mullah Krekar ut av landet snarest. Men Siv Jensen vil ikke uttale seg
Foto: Frida Tørring/Wikimedia Commons
Mullah Krekar risikerer dødsstraff i Irak, men med Frp i regjering kan han sendes ut av landet.  
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Frps stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, og to ganger har vært nestleder i justiskomiteen siden han ble innvalgt til Stortinget i 2001, mener nemlig utvisning av Krekar er blitt en viktig symbolsak for Frp.

– Jeg forutsetter at Frp i regjering betyr at mullah Krekar sendes ut av landet så raskt som mulig.

Ikke gjennomført
Ellingsen sier det faktum at utvisningsvedtaket mot Krekar ikke er gjennomført til tross for at det ble fastslått av Høyesterett i 2007, «sier alt» om den rødgrønne regjeringens manglende innsats for å få ham utvist.

Årsaken til at Krekar ikke er blitt utvist er at han risikerer dødsstraff ved retur til Irak. Det fikk statssekretær Pål Lønseth (Ap) bekreftet senest i februar i år.

– Det er ikke umulig, men fortsatt en utfordring. Derfor er det viktig for meg å holde trykket på dette arbeidet oppe, uttalte Lønseth den gang.

Kan få til avtale
Ellingsen sier han tror en ny regjering kan gjøre mer for å få Irak med på en avtale som sikrer at Krekar ikke risikerer dødsstraff.

– Jeg har lenge ment at det bør være mulig å få til en utleveringsavtale som sikrer en trygg retur til Irak. En ny regjering må jobbe for å få på plass en stat-til-stat avtale med Irak for å sende Krekar hjem, sier Ellingsen.