Kortnytt

Fornøyd med barnefokuset i utviklingsarbeidet

Tamilsk jente lager mat i leir for internt fordrevne på Sri Lanka.
Foto: Flickr
SOS Barnebyer reagerer blandet på den nye blåblå regjeringens Sundvolden-erklæring i utviklings- og bistandarbeidet.

– Vi ser det som positivt at den nye regjeringen ønsker å ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle og videreutvikle innsatsen innen global kvinne- og barnehelse.

Samtidig trenger den nye regjeringen konkrete tiltak for å sikre barns rettigheter i utviklingsland.

– Statsråden må be mottakerlandene forhindre at barn skilles fra sine foreldre på grunn av fattigdom, innføre gode alternative omsorgsmodeller, forby vold mot barn, gi økonomisk støtte til familier der foreldrene er borte, og sikre alle barn like rettigheter til helse, utdanning og sosiale tjenester, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer, til NTB.