Tre av fire nedlagte biblioteker i Oslo øst

Sterke reaksjoner fra brukerne av bibliotekene som er nedleggingstruet. Kommunen mener brukerne i fremtiden skal bruke det nye biblioteket i Bjørvika i stedet for sine lokale filialer.

Mandag la Kulturetaten i Oslo fram sitt budsjett for 2014. Der ble det klart at at fire filialer av Deichmanske bibliotek står i fare for å bli nedlagt for å holde Kulturetaten innenfor budsjettrammene. 

Bibliotekene på Tøyen, Smestad, Bjerke og Nordtvet kan bli lagt ned for at Kulturetaten skal spare 12,1 millioner kroner. Tre av disse ligger i Oslo øst, og det vil føre til at det ikke er noe bibliotektilbud mellom Romsås og Bjørvika. 

– Nedleggelsene vil stenge tilgangen til bøker for flere av minoritetsbarna, sier forfatter Mahmona Khan til Klassekampen.

Rammer de som har minst
Forslaget vakte umiddelbart sterke reaksjoner. Spesielt lagt merke til ble forslaget om å legge ned filialen på Tøyen.

Khan er opprørt over forslaget om å legge ned bibliotekfilialene. Forfatteren mener det vil ramme folk med minoritetsbakgrunn spesielt hardt.

– Ved å kutte i filialer som Tøyen rammer man dem som har minst fra før og nok i spesielt stor grad folk med minoritetsbakgrunn, som ofte har tøffe økonomiske kår. Hvilke andre kulturtilbud er åpne for alle og helt gratis?

Khan mener bibliotekene gir spesielt barn og ungdom en helt avgjørende tilgang til kultur.

Bibliotekene fremmer toleranse
Svanhild Aabø, professor ved institutt for Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo (HiOA) har gjort forskning som viser at biblioteket som miljø fremmer toleranse for mangfold. På grunnlag av dette er hun kritisk til nedleggingsplanene.

– Bibliotekene er et lavterskeltilbud som når mye breiere ut enn andre kulturtilbud. Med andre ord gir bibliotek veldig mye igjen for pengene. Å kutte der er svært dårlig utnyttelse av fellesskapets ressurser, sier hun til Klassekampen.