Månedens sitater

Sylo Taraku er generalsektretær i LIM. Han mener det er bedre å stole på fornuften enn på Koranen
Foto: Privat
– Jeg har til gode å treffe en med innvandrerbakgrunn som har klart seg bra på grunn av statlige tiltak. Sylo Taraku (bildet), generalsekretær i nettverket LIM (Likestilling, integrering og mangfold)  – Vi har ikke det her i Larvik. Vi får sjokk. Det er ikke etablert noe nettverk her i Larvik som jobber for å drive […]

– Jeg har til gode å treffe en med innvandrerbakgrunn som har klart seg bra på grunn av statlige tiltak.

Sylo Taraku (bildet), generalsekretær i nettverket LIM (Likestilling, integrering og mangfold) 

– Vi har ikke det her i Larvik. Vi får sjokk. Det er ikke etablert noe nettverk her i Larvik som jobber for å drive terror i Norge, eller resten av verden.

SV-politiker Hiam Al-Chirot til NRK etter nyheten om at en ung mann bosatt i Larvik var sentral i forbindelse med terroraksjonen mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi tidligere i høst.

– Det er fortsatt polakkene som er de nye polakkene.

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg til forskning.no

– Vi treffer ofte landskapsingeniører, kjemiingeniører, men det har ikke Norge behov for. Så det er utfordringer ut fra hvem som kommer hit og hvem arbeidsgivere vil ha. Ja, alt kan være perfekt med hensyn til la oss si jernbaneutdanning eller sånt, men kan de ikke språket, er det bare rett ut.

Informant oppsummerer innvandring fra Sør-Europa i Fafo-rapporten skrevet av blant annet Jon Horgen Friberg.

– Vi gjør massevis av mindre og fornuftige endringer i skattesystemet, blant annet må færre betale formuesskatt og arveavgift, og skatteklasse to oppheves for ektepar. Det siste vil først og fremst ramme innvandrere, toppsjefer og andre grupper hvor det fremdeles er utbredt med hjemmeværende kone. 

Sofie Mathiassen kommenterer det nye statsbudsjettet i Dagens Næringsliv

– Økonomer som anbefaler økt bruk av oljeinntekter neste år med den begrunnelse at konjunkturene kan bli litt svakere, er alt for kortsiktige. 

Sofie Mathiassen kommenterer det nye statsbudsjettet i Dagens Næringsliv

– Flere norske virksomheter har valgt å flytte ingeniørtunge oppgaver ut av landet enten fordi de ikke mener de får tilgang til den kompetansen de behøver eller at norsk arbeidskraft har blitt for dyr. Noe som også bidrar til å redusere underskuddet av ingeniører, men ikke minst svekker norsk verdiskaping.

Nitos arbeidsmarkedsrapport, som analyserer årsakene til behovet for færre ingeniører i Norge.

– Kortsiktig ser man en viss polarisering i holdningene til mangfold, men de langsiktige tendensene viser snarere at de positive holdningene ligger stabilt rundt 70 prosent. Andelen med ekstremt negative holdninger også ligger relativt stabilt, med rundt fem prosent av den svenske befolkningen.

Orlando Mella, professor i sosiologi ved Uppsala universitet til forskning.no om svenskenes holdninger til innvandring og innvandrere i årets utgave av Mångfaldsbarometern.

– Åtte mennesker flytter sammen i et hus. De kjenner ikke hverandre. Deres bakgrunn, tro, verdier og hverdag er totalt forskjellig. Kan de lære hverandre å kjenne på tvers av alle ulikhetene?

Forhåndsomtalen av NRKs nye serie Norsk nok?, som tar opp temaer som integrering, mangfold og Norges fremtid gjennom en langhelg i et hus i Oslo.

– Arbeidet mot ulovlig innvandring bør strammes kraftig inn hvis ikke forholdene endres. Vi må blant annet bruke mer ressurser til å bekjempe menneskesmugling.

Hans Lucht fra det danske instituttet for internasjonale studier (DIIS) og presidenten av Migration Policy Institute, Demetrios Papademetriou, om nye tall fra sistnevnte.

– Most of Norway’s problems can be traced back to the fact that the country practices an extreme form of socialism, which very much borders on communism. Since World War II, they have been a nation of appeasement and weakness. Most live off government assistance and theft, hoping for a paycheck from their municipalities instead of actually doing something worthwhile with their lives. This is revealed with painful detail in the television show and it is a sad fate indeed.

[…] 

Ultimately, American parents are warned not to let children under 21 watch LillyHammer. For adults, it has a limited educational value as an example of what poverty-stricken European socialism truly looks like. It is sad to witness a once great nation fall into a pit of corruption and alcoholism. Let us pray with American faith and wisdom that someday Norway will find itself again on the Righteous Path!

Stephenson Billings hos det kristne, amerikanske nettstedet Christwire.org analyserer Norge med utgangspunkt i serien Lilyhammer.