6000 flere utenlandske ingeniører

Flytter dit jobbene er: Arbeidsinnvandrere i Norge
Foto: Flickr
Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Vant frem mot utestengelse av Facebook-gruppe - 22.04.2024 Skeivhet, identitet og invidualitet - 22.04.2024 Ny forskning: : Troende muslimer får bedre helse - 22.04.2024 Antall utenlandske ingeniører i Norge har økt med 3533 fra 2008 til 2012. I samme periode har […]

Antall utenlandske ingeniører i Norge har økt med 3533 fra 2008 til 2012. I samme periode har antall ikke-norske sivilingeniører økt med 2410 personer. Tallene kommer fram i en undersøkelse som SSB har utført på oppdrag fra Magasinet Tekna.

Sverige, Polen og Spania er blant landene som skiller seg ut. Et stort antall ingeniører herfra er blitt rekruttert til Norge. Antall svenske ingeniører i Norge var 804 i 2012 mens antall sivilingeniører var 635 samme år.

I 2008 var det 37 spanske ingeniører i Norge, mens antallet hadde økt til 118 i 2012. Også betydelig flere islendinger har kommet for å jobbe som ingeniører og sivilingeniører. I 2008 var antall islandske ingeniører 40, og sivilingeniører 24. I 2012 økte tallene til henholdsvis 150 og 98.

Fakta: 
Sivilingeniør: tittel for kandidat som har fullført 5-årig studium i teknisk-naturvitenskapelige fag; er nå erstattet av graden og tittelen master.

Ingeniør: I Norge gis 3-årig ingeniørutdanning ved ett universitet og flere høyskoler. Den 3-årige ingeniørutdanningen fører frem til bachelorgraden.