Jenter får ikke være barn under katastrofer

Mange barn har kommet bort fra foreldrene av ulike årsaker etter katastrofen på Filippinene (usikkert om det gjelder disse barna)
Foto: Plan
I dag markeres FNs internasjonale barnedag, og Plan bruker dagen til å fokusere på mange jenters skjebne under katastrofer.
0Shares

Svært mange jenter i utviklingsland fratas muligheten til å være barn. De blir tvunget inn i voksenrollen gjennom overgrep, tidlig ekteskap og barnefødsler. Katastrofesituasjoner, slik som man nå opplever på Filippinene, forsterker denne utviklingen og dette ønsker Plan å sette fokus på i dag.

Ifølge de siste beregningene fra Plan sin barnebeskyttelsesgruppe er det totalt 5,4 millioner barn som er rammet av krisen, og 1,7 millioner av dem er internt fordrevet fra sine hjem. Mange steder har barn kommet bort fra foreldrene sine, eller foreldrene er utenlands for å jobbe, og barna blir overlatt til seg selv fordi familiene som tar vare på dem til vanlig, prioriterer å ta seg av egne barn. Flere er også overlatt til seg selv mens foreldrene er ute for å finne penger eller mat til å forsørge familien etter katastrofen. Det betyr at mange barn driver gatelangs uten noe å gjøre eller noe trygt sted å være.

– Kaotiske situasjoner presser fattige familier ut på kanten av stupet. Selv om begge kjønn opplever utfordringer i forbindelse med katastrofer har jenter i ungdomsårene et spesielt behov for hjelp, som ofte blir oversett i slike sammenhenger, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

Generalsekretær i Plan, Olaf Thommesen sier at jenter i ungdomsårene har spesielt behov for hjelp.
Foto : Plan

Jenter er spesielt utsatt for å bli diskriminert under og etter katastrofer.

Jenter tvinges inn i voksenroller
Barneekteskap er med på å frata jentene mulighet til å være barn. Plan prioriterer derfor å sikre jenters rett til beskyttelse og fortsatt skolegang i etterkant av en katastrofe.

– Jenter er spesielt utsatt for å bli diskriminert under og etter katastrofer. Det handler om at de står bakerst i matkø, de må overta ansvar for småsøsken eller de blir giftet bort. Plan erfarer at noen foreldre velger å gifte bort døtrene sine for å få færre munner å mette i en krisesituasjon, sier Thommessen.

Barneekteskap frarøver unge jenter barndommen deres. Ekteskap kan medføre vold, overgrep og påtvungne seksuelle forhold som setter jentene i fare for seksuelt overførbare sykdommer og tidlig graviditet.

Barnesentre under bygging
På Øst-Samar på Filippinene er Plan i gang med å etablere 15 barnesentre i telt. Der kan barna få få være barn og de ansatte kan få fulgt opp at barn som er traumatisert og trenger psykososial behandling av eksperter får dette.