Elever bekymret for syke lærere

Skoler fører overfor elever med annet morsmål enn norsk noe som kan minne om fornorskningspolitikken fra gamle dager overfor nasjonale minoriteter som samene, mener professor (Foto: Illustrasjon).
Foto: Scanstockphoto
Seks lærere ble syke samtidig. Elevene har derfor skrevet et brev til ordføreren og rådmannen.

 

I brevet skriver de at de er bekymret fordi de ikke har nok lærere.

– Vi må ha lærerne tilbake, ellers blir det bare kaos her. Det sier Kanjana Saisuwan, nestleder i elevrådet ved Vågan innvandrer- og opplæringssenter (VIO), til Lofotposten.

– Før jul har alt vært usikkert, sier Delmy Suarez B, et annet elevrådsmedlem.

Lærerne var flinke og fornøyde, og de tenkte mye på elevene. Det er rart at de ble syke samtidig.

– Vi vet ikke om vi får tatt tentamen. Avgangselevene blir nervøse, for de trenger å vite om utdannelsen blir godkjent, sier Mikele Dawit.

Elevrådet ved VIO skrev et brev til ordføreren og rådmannen et par uker før jul.

Overarbeidede lærere
Seks lærere fikk sykemelding for en og en halv måned siden. En av dem var skolens fagleder Sylwia Bokwa Pedersen. Tidligere i høst ble også enhetsleder John Arne Jakobsen sykemeldt, skriver Lofotposten.

– Lærerne var flinke og fornøyde, og de tenkte mye på elevene. Det er rart at de ble syke samtidig.

– Det er mange papirer som skal godkjennes, og skolen trenger en leder som kan svare på spørsmål om det, sier Dawt Zing.

– Vi har manglet en ordentlig ledelse. Sylwia var midlertidig fagleder, og vi var veldig fornøyd med henne. Men hun måtte jobbe dobbelt for å ta seg av alle sekretæroppgavene.

Vi vet ikke om alle kommer tilbake på jobb igjen. De er alle sammen overarbeidede, sier Else Bakkehaug, en av lærerne som ikke er syk.

Bakkehaug forteller at det er mye papirarbeid på en skole for innvandrere.

Ny plan
Rådmann Tommy Steinsvik har fått brevet fra elevene ved VIO.

– Det beste vi kan gjøre når lærere blir syke, er å ansette vikarer. Vi har satt inn ny leder og ny fagleder. Det er nok riktig at undervisningen blir dårligere uten fast ansatte, men det er vanskelig å gjøre noe med.

– Politikerne skal behandle den nye planen for VIO nå i januar. Der er flere av forslagene fra lærerne tatt med. Blant annet skal politikerne vurdere om skolen skal få en sekretærstilling.

– Kommunalsjef for oppvekst Kari Löfgren bekrefter at elevene som ikke fikk tatt tentamen forrige semester, skal få tatt denne prøven i januar.