Arrangert ekteskap på vei ut i Kina

Avgjørelsen om hvem man skal gifte seg meg kan bli enda vanskeligere når foreldrene blander seg inn. For unge kinesere betyr foreldrenes ønsker ofte mer enn de vil innrømme. llustrasjonsfoto
Foto: J. Aaron Farr
Lytte til seg selv eller foreldrene? Det er et stort spørsmål for mange unge kinesere. De står i krysspresset mellom foreldrene, som de setter høyt, og sin egen frihet og selvstendighet, som blir stadig viktigere for unge kinesere. 
0Shares

Tidligere, særlig før 1950, var det svært vanlig at kinesiske foreldre arrangerte sine barns ekteskap. På den tiden var det foreldrene som plukket ut ektefelle til barna. I dag har friheten til å velge partner økt betydelig i Kina. Ekteskap basert på gjensidig kjærlighet er blitt mye mer vanlig.

På grunn av «åpen dør»-politikken i 1978 (som oppmuntret utenlandske investeringer og fremmet utenrikshandel i Kina) kombinert med innenlandske landbruksreformer vokste Kinas økonomi svært raskt. Den økonomiske politikkens suksess har ført til enorme endringer i det kinesiske samfunnet. Den unge generasjonen har blitt langt mer uavhengig økonomisk. De flytter ut av sine foreldres hus tidligere, noe som legger til rette for at de kan forfølge sin videre selvstendighet mentalt. Ett av bevisene på dette er at unge kinesere har større selvstendighet i forholdet til sine foreldre hva gjelder valg av partner.

Psykisk press
En fersk undersøkelse utført av All-China Women’s Federation (ACWF) viser imidlertid at generasjonene født etter 1980 er spesielt utsatt for foreldrenes press når de gjør ekteskapsbeslutninger. 77,3 prosent av intervjuobjektene hevdet at de ikke vil gi etter for foreldrenes press om å forlate kjæresten. Dette presset kommer særlig foreldrene hvis de mener at kjærestene ikke er den rette til å gifte seg med deres barn. Men ACWF forklarer dette høye tallet med at de unge ser på selvstendighet som et ideal, men i virkeligheten lar de seg i stor grad styre av foreldrenes råd og oppfordringer om hvem de skal gifte seg med.

De unge ser på selvstendighet som et ideal, men i virkeligheten lar de seg i stor grad styre av foreldrenes råd og oppfordringer.

I Kina er det å hedre foreldre og de eldre sett på som en dyd. Å lytte til foreldrenes forslag er en form for respekt som mange setter høyt, spesielt unge som er enebarn. De føler at det ikke finnes noen måte de kan se bort fra foreldrenes mening når de skal ta en beslutning om ekteskap. I de fleste tilfellene ønsker de unge fremdeles å få en formell tillatelse fra foreldrene før de gifter seg for å vise hensyn til sine foreldre.

Det oppstår et dilemma for unge kinesere som møter motstand fra foreldrene sine når de velger sin partner. Noen av dem kan velge å gi etter for foreldrenes press til slutt, mens andre nekter å gå på akkord med sine følelser.

Nettfora om ekteskap
Ekteskap som blir motarbeidet av foreldrene, er et tema som har skapt stor debatt i Kina. Det er mange nettfora som er opprettet spesielt for å rapportere om og diskutere dette problemet. En forelder klager her for eksempel over at datteren hennes brøt kontakten med henne etter at hun protesterte mot datterens ekteskap. Da datteren giftet seg, fikk ikke moren vite noe. Hun beskrev at forholdet deres har blitt så kaldt som mellom fremmede.

En annen “netizen” fortalte en helt annerledes historie. Hun giftet seg uten foreldrenes godkjennelse. Og det unge paret holdt fast på sin avgjørelse. Ingen tvil om at foreldrene var rasende. Men etter bryllupet besøkte de foreldrene ofte, og viste dem hvor glade de var i hverandre og hvor lykkelige de var i ekteskapet. Etter hvert aksepterte foreldrene ekteskapet, og nå har de igjen et godt forhold.

I det gamle Kina bestemte foreldrene over barnas ekteskap, og barna kunne ikke si nei. I dag har foreldrene ikke tradisjonell makt over barna selv om mange unge fremdeles føler et sterkt press fra de gamle. I fremtiden vil påvirkningen fra foreldrene på barnas ekteskapsbeslutning etter alt å dømme bli mindre og mindre. Det vil skje når respekt mellom barna og foreldrene blir ensbetydende med likeverd.