– Er man likestilt om man ikke er tvangsgiftet eller omskåret?

0
Anita Rathore, leder i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, stiller spørsmål om tvangsekteskap og omskjæring er de største likestillings- og integreringsutfordringene vi står overfor.

Frivillige får tilskudd til å jobbe mot tvang

0
Selvstendig Demokratisk Kurdisk Kvinnegruppe er én av 31 organisasjoner som får penger av staten til å jobbe mot tvangsekteskap og ekstrem sosial kontroll. 

Får ikke ha kjæreste

0
Ære styrer fremdeles mange unges liv. 60 prosent mener ære er viktig, og 30 prosent frykter vold hvis de skader familiens ære. Det viser en anonym spørrerunde Utrop har gjort på videregående skoler i Oslo-området. Å ha kjæreste er helt utelukket for mange unge. 

Ironi kan ikke endre holdninger

0
Folk flest forstår ikke ironi. Det gjelder også innvandrerbefolkningen. Kan ironi som metode bidra til holdningsendring?

Utrop for fem år siden: Aksjonerte mot kjønnslemlestelse

For første gang i Norge deltok i går en norsk-somalisk forening i en internasjonal markering mot kjønnslemlestelse. Markeringen foregikk samtidig i 15 europeiske land. 

Verden Rundt

0
FN-utsending: Joseph Kony kan være sykMichel Djotodia, presidenten i Den sentralafrikanske republikk, sier han har vært i samtaler med den beryktede opprørslederen Joseph Kony,...

Lærer ungdom å motstå tvang

0
30 minoritetsrådgivere er utplassert på 27 forskjellige ungdom- og videregående skoler. Disse er ansatt av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ett av flere tiltak for å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll.

– Uakseptabel atferd overfor kvinner

0
– Norsk-pakistanske gutter grafset "uinvitert" på ste­der man bare ikke graf­ser på i utesteder. Fikk de beskjed om å fjerne lan­kene, hveste de «hore» og «rasist» tilbake, skriver Nina Hjerpset-Østlie i et debattinnlegg. Hun mener man må snakke åpent om ukultur for å oppnå optimal integreringsdebatt.

Fem om omskjæring

0
Ute i Oslos paradegate har Utrops medarbeidere forhørt seg om folks syn på omskjæring. Vi stilte følgende spørsmål:Bør omskjæring av gutter forbys?Er et forbud mot omskjæring av gutter et angrep på religionsfriheten? Er omskjæring av gutter og jenter sammenlignbare – i så fall hvordan? Når har staten rett til å gripe inn og bestemme at religiøse skikker skal forbys? 

– Flere tør å si fra om tvangsekteskap

0
Ubah Abdulqadir mener vi har blitt flinkere til å snakke om og jobbe mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.