Frivillige får tilskudd til å jobbe mot tvang

 
Foto: Flickr / Kathryn Denman
Selvstendig Demokratisk Kurdisk Kvinnegruppe er én av 31 organisasjoner som får penger av staten til å jobbe mot tvangsekteskap og ekstrem sosial kontroll. 

Selvstendig Demokratisk Kurdisk Kvinnegruppe (SDKK) har hjulpet flere av ofre for tvangsekteskap og sosial kontroll. 

– Vi har søkt og fått tilskudd hvert år, helt siden IMDi opprettet tilskuddsordningen i 2008, sier Shahen Ahmed, prosjektkoordinator i foreningen.

Tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner mulighet til å søke om midler til prosjekter. Prosjektene må ha et mål om å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og “alvorlig begrensning av unges frihet”, dersom søknad om tilskudd blir innvilget. Tiltaket er ett av fire tiltak som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for.

Foto : Flickr/Wazari

Informasjonen formidler vi gjennom teater, filmvisning og høytlesning av litteratur

Til ordningen går det årlig 10 millioner kroner. I år fikk 31 organisasjoner støtte til 35 prosjekter. SDKK fikk 395 000 til prosjektet “Åpne veier”. Prosjektet går ut på å møte ungdommen og informere dem om deres rettigheter og valgfrihet, forteller Ahmed.

– Denne informasjonen formidler vi gjennom teater, filmvisning og høytlesning av litteratur som berører de temaene vi jobber med. Vi arrangerer også kurs for ungdommen. Etter vår presentasjon åpner vi opp for at deltakerne kan dele historier, stille spørsmål og i det hele tatt snakke åpent om det. Da er det veldig viktig at både vi er der for dem og de er der for hverandre, sier hun.

I fjor fikk SDKK 464 000 kroner. Organisasjonen var, sammen med to andre, den som fikk mest støtte det året.

Et tilbakeblikk
Foreningen er den eneste kurdiske kvinneforening som har fungert over tid i Norge. Arbeidet med å opprette foreningen i Bergen startet i 2002, men SDKK startet først som partipolitisk og religiøs uavhengig organisasjon to år senere. 

Avdøde Shilan Shorsh er grunnlegger av foreningen. Søsteren hennes Shahen Ahmed, prosjektkoordinator i foreningen, forteller at antallet medlemmer har stupt med bortfall av lederen. Shorsh døde i en tragisk brann i mai i år. 

– Søsteren min viet hele sitt liv til foreningen og arbeid for kvinners og barns menneskerettigheter. Hun hadde tett oppfølging av deltakerne på arrangementene våre. Det er ingen som kunne ta over og gjøre den jobben hun gjorde like godt, forteller søsteren.

Shilan Shorsh fikk likestillingsprisen 2006 fra Bergen kommune. SDKK og tidligere leder fikk Dørsjø-prisen året 2009. Denne prisen deles ut av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Les en lengre versjon av denne artikkelen her: www.utrop.no/26409 

Handlingsplanen
* I den nyeste handlingsplanen (2013-2016) mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll er det slått fast at IMDi har ansvar for fire tiltak. Ett av tiltakene er Tilskuddsordningen til frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll.