Minoritetsrådgiverne registrerte 390 saker ifjor

Lærer ungdom å motstå tvang

Lill Minoritetsrådgiver: Lill Tollerud er en av 30 minoritetsrådgiverne som jobber ved 27 forskjellige ungdoms- og videregående skoler. Skolene har til felles et stort antall minoritetselever. Hun har opprettet to Facebook-profiler som hun ønsker unge skal dra nytte av. Begge brukes til å opplyse om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll. – Den ene FB-siden kan man like, mens man kan bli venn med meg gjennom den andre, sier hun
Foto: Privat
30 minoritetsrådgivere er utplassert på 27 forskjellige ungdom- og videregående skoler. Disse er ansatt av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ett av flere tiltak for å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll.

“Sara er 18 år gammel og går på videregående skole. Hennes skolehverdag skiller seg ut. Hun gruer seg til å komme hjem til ekteskapspress. Faren hennes er syk og ønsker å se sine to barn, Sara og storebroren hennes, gifte seg før han dør. Derfor har han funnet gode ektemaker til sine barn i hjemlandet Kurdistan.”

Det er historien fra kortfilmen Inn i vårt mørke hus. Filmen er blant innfallsvinklene Lill Tollerud, minoritetsrådgiver, bruker på ungdomskolen i Askim. Historien presenterer problematikken med tvangsekteskap på 15 minutter. Etter filmvisningen snakker Tollerud med elevene om reaksjonene deres. Hun er en av IMDis 30 minoritetsrådgivere. Rådgiverne jobber på 27 skoler i åtte ulike fylker. De utvalgte skolene har til felles at andelen minoritetselever er stor. Minoritetsrådgiverne har i oppdrag å forebygge og motarbeide tvangsekteskap og relatert problematikk.

– Jobben vår er å være til stede for elevene, foreldrene og lærerne. Vi snakker om tvangsekteskap, arrangert ekteskap, ære, skam og ekstrem sosial kontroll, i tillegg til en rekke universelle temaer knyttet til det å være ungdom eller forelder til ungdom i Norge i dag, sier Tollerud.

Det er viktig at man i tidlig alder lærer om sin grunnleggende rettighet til å velge selv.

Kunnskap gir mot
Å inngå ekteskap er en grunnleggende rettighet ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948. Det står i artikkel 16 (nr. 1). Videre står det at ekteskap skal inngås frivillig av ektefeller (nr. 2).

– Det er viktig at man i tidlig alder lærer om sin grunnleggende rettighet til å velge selv, mener Tollerud.

Det er når man har kunnskap at man har mot til å stå imot ytre press. Noen av elevene har, etter å lært om rettighetene sine, snakket med henne om sine problemer hjemme og bedt om rådgivning.

Tidligere holdt rådgiverne i hovedsak til på videregående skoler. I 2012 kom det flere minoritetsrådgivere også på en del ungdomsskoler.

Stolt av tiltaket
Hege Høiland, leder for forebyggingsenheten på IMDi, er godt fornøyd med at IMDi har opprettet minoritetsrådgiver-stillinger på skolene. Hun mener Norge kan være stolt av dette tiltaket som er et lavterskeltilbud til elever som utsettes for særdeles vanskelige situasjoner og til ungdom som bare trenger noen å snakke med.

– Jeg er selv glad for å ha fått lov til å være med å bidra til at ungdom som er utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll, får hjelp i en sårbar situasjon, sier hun.