Aids-fri generasjon innen rekkevidde

Hiv-positive Posha Ndelemani fra Lilongwe, hovedstaden i Malawi, med sønnen sin i armene. Hun deltar i et medisineringsprogram som forhindrer at sønnen blir smittet av hiv gjennom svangerskapet, fødselen og under amming.
Foto: Leonie Marinovich/UNICEF
I forbindelse med verdens aids-dag 1. desember har UNICEF publisert en ny rapport om barn og aids. Ifølge rapporten er antallet nye smittetilfeller blant barn i alderen 0-14 år halvert i løpet av de siste ti årene. 
0Shares

UNICEF melder at mer enn 850 000 tilfeller av hiv-smitte blant barn ble avverget i perioden 2005-2012, takket være en massiv opptrapping i innsatsen for å hindre smitte mellom mor og barn. Hvis en gravid kvinne blir testet tidlig nok i svangerskapet og man finner ut at hun er hiv-postiv, vil man ved hjelp av medisiner kunne sikre at hennes ufødte barn slipper å bli smittet.

– For første gang siden epidemien brøt ut, har vi både kunnskapen og verktøyene som skal til for å nå målet om en aids-fri generasjon. Jobben starter med de ufødte barna, og her har verden har gjort fantastiske fremskritt de siste årene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Omtrent 1,5 millioner hiv-positive kvinner ble gravide i fjor.  Cirka 900 000 av dem (62 prosent) mottok hiv-medisiner for å hindre mor-barn-smitte. Bedre rutiner for å teste gravide kvinner, bedre tilgang på hiv-medisiner og bedre oppfølging av hiv-positive gravide har sørget for at hardt rammede land som Zimbabwe, Ghana, Namibia, Malawi og Botswana har halvert antallet nye smittetilfeller blant barn bare i løpet av de tre siste årene.

En lokal sykepleier i en landsby i Kabo, Den sentralafrikanske republikk, har tatt omsorgen for et barn som har mistet moren på grunn av aids.
Foto : Jan Grarup/UNICEF

– Vårt kortsiktige mål er å redusere mor-til-barn-smitte av hiv med 90 prosent innen 2015. Det endelige målet er å sørge for at ingen barn blir født med hiv-viruset i kroppen, og at de fortsetter å leve uten hiv i det minste fram til de fyller 20 år, sier generalsekretæren.

Dessverre har det ikke vært like stor fremgang når det gjelder å gi behandling til barn som allerede er smittet av hiv. I mellom- og lavinntektsland får kun ett av tre barn under 15 år de hiv-medisinene de trenger. Mens behovet for medisiner til voksne som lever med hiv/aids er dekket for over 60 prosent.

– Målet om en aids-fri generasjon innebærer også å sørge for at alle barn som allerede er rammet av hiv, får de medisinene og den hjelpen og støtten de trenger for å leve og ha det bra.  Her må vi trappe opp innsatsen ytterligere, sier Apeland. 

 

Fakta og tall om barn og hiv/aids

  • 260 000 barn alderen 0-14 år ble smittet av hiv i fjor. Dette er 52 prosent færre enn i 2001. Da var tallet 550 000.
  • Ni av ti nyfødte som er smittet av hiv bor i 22 land. Alle unntatt ett av disse landene er i Afrika sør for Sahara.
  • Anslagsvis 35,3 millioner mennesker lever med aids. Av disse er mer enn 3,4 millioner barn.
  • På verdensbasis er aids-relaterte dødsfall redusert med 30 prosent siden 2005. Men tallet på aids-dødsfall blant unge (10-19 år) har økt med 50 prosent – fra 71 000 i 2005 til 110 000 i 2012.
  • Hiv-smittede barn har dårligere tilgang på hiv-medisiner enn voksne: Kun 34 prosent barn (0-14 år) som trengte hiv-medisiner, fikk tilgang på slike medisiner i 2012. Mens blant voksne får nå 64 prosent den hiv-medisinen de trenger.