Imam skrev bok om kjønnslemlestelse i 2011

– Kjønnslemlestelse er ikke tillatt i islam

Klar beskjed fra imam Abdinur på nett: Islam støtter ikke kjønnslemlestelse.
Foto: stolav.no
Imamen Abdinur Mohamed Muhamud har arbeidet i mange år mot kjønnslemlestelse av kvinner. Han sier at det er forbudt i islam. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Kvinner blir skadet av det, noen dør av det. Vi må snakke mer om hvordan vi kan stoppe omskjæring av kvinner. Det ødelegger kroppen deres, sier imamen til Utrop. 

Mohamud er imam ved Dar el Eman Islamic Center i Trondheim. Han tar avstand fra kjønnslemlestelse. Han sier at folk kan forstå det som står i Koranen på forskjellige måter.  

– Men det står ikke noe sted i Koranen at jenter skal omskjæres, sier han. 

I min barndom pleide jeg å høre småjenter som gråt under omskjæring, disse stakkars jentene hadde grusomme smerter.

Egne opplevelser
Mange i Norge tror at kjønnslemlestelse kommer fra religionen. Noen mener det kommer fra en kultur som er barbarisk. Mohamud er som muslim imot at vi skal fjerne en del av kroppen som er helt frisk. 

Imamen Abdinur Mohamed Mohamud er sterkt imot kjønnslemlestelse og mener at Koranen ikke åpner for omskjæring av jenter.
Foto : Ståle Lidsheim, Kirkens Bymisjon

– Jeg kommer fra et land der folk driver med den verste formen for omskjæring. Det er “faraonisk omskjæring”. I min barndom pleide jeg å høre småjenter som gråt under omskjæring, disse stakkars jentene hadde grusomme smerter.

Kulturpreget fenomen
– Det er forskjellige grunner til at folk gjør det. Mye har å gjøre med kultur, sier han.

Imamen har bodd i Norge i ni år. Hans erfaringer er fra hjemlandet Somalia. Han ga i 2011 ut boken “NEI! Islam avviser omskjæring av kvinner”. Mohamud har skrevet boka ut fra islamske skrifter, som Koranen, sunna og analogier (qiyas). 

Selv om ikke alle er enige med imamen, er han sikker på at han har rett. Han oppfordrer alle som er interessert i temaet til å lese boken hans. 

– I boken min viser jeg til de hellige skriftene, og det er mange muslimer som tar avstand fra omskjæring. 

FAKTA
Kvinnelig kjønnslemlestelse er betegnelsen på tre ulike inngrep:

1. Fjerning av klitoris’ forhud.

2. Fjerning av klitoris (klitoridektomi). 

3. Faraonisk omskjæring eller infibulasjon er det mest omfattende inngrepet, hvor en fjerner klitoris og de indre og ytre kjønnslepper. 

Kvinner som er omskåret, får ofte store skader. Det kan være helseplager, sår, infeksjoner og ikke minst seksuelle samlivsproblemer. 

(Kilde: Store medisinske leksikon)

Opprinnelig lagt ut på Utrops nettutgave i august 2014.