Storskog-avslagene øker

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt instruks til UDI og UNE om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

Justis – og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet) mener dette er asylsøkere som vi mener ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland, og det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge for å søke asyl, sier Anundsen.

Målet hans er at søkere som får avslag på realitetsbehandling av søknaden i Norge, raskt skal returneres til Russland.

– Her er det gitt klare føringer fra departementet om at sakene skal behandles mens asylsøkerne ennå befinner seg på Storskog grensekontrollsted, sier han.

Færre blir konsekvensen
Storskog-føringene som ble innført for et par knapp uker siden, gir på sin side effekter. Nylig kunne Nettavisen skrive om at antallet asylsøkere som kom seg over grensen mellom Russland og Norge blir færre. I de siste ukene har det hver dag kommet mellom 100 og 200 asylsøkere fra Russland, mens antallet de siste dagene har gått ned til “kun” 24.

Evy Ellingvåg, operasjonsleder og styremedlem i Foreningen av 12. januar, sier seg “prinsippielt forbannet på behandlingen av folk på Storskog” når utrop.no kontakter henne om situasjonen med asylsøkerne som kommer til Norge via russergrensen.

 
Foto : Privat

Hva tenker du om pålegget om at “asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling”?

– Jeg er svært klar over, og vil ikke stikke under stol at dette handler om politikk mer enn berettiget krav på beskyttelse. Flere av asylsøkerne har opphold andre steder. Og da må de må vike plass for dem som mangler opphold, skriver Ellingvåg i en e-post på ferie.